Doa Agar Hutang Lunas dan Banyak Rezeki


Glest Radio .com - Di jaman modern ini yang barang-barang serba mahal, tekhnologi-tekhnogi canggih bertebaran di negeri ini, yang membuat orang miskin berkhayal. Yang menyedihkan adalah belum kesampaian khayalan mereka terkadang mereka telah mati dulu, itulah problematika kehidupan yang selalu hadir, kadang bahagia dan gembira , kadang di dera kesedihan dan kesusahan .
  1. manusia miskin ingin kaya itu hal yang biasa tetapi kalau miskin tertimpa pula hutang yang banyak, kemanakah jalan yang harus ditempuh, dalam benak mereka berkata “apakah saya harus bunuh diri ataukah saya harus keluar dari jalan Allah dengan berbuat musyrik (menyekutukan Allah) ataukah saya harus merampok dan menipu”, janganlah kamu berbuat yang demikian di dalam Firman Allah : "Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui"(Surat Al-Baqoroh ayat 268), " Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala, dan kamu membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezki kepadamu; maka mintalah rezki itu di sisi Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada-Nya. Hanya kepada- Nyalah kamu akan dikembalikan. 
    "(Al-Ankabut ayat 17), dengan kandungan ayat tersebut diatas tentulah kita bisa tahu dan mengerti, di saat pikiran dan hati kita kosong maka setan-setanakan menggoda kita sedemikian rupa, agar menjadi penganut setianya dan tentu akan dibenamkan oleh Allah kedalam neraka jahanam, itulah hukuman yang setimpal penganut-penganut setan, Allah maa kaya Dia yng menciptakan manusia sekaligus yang memberi kehidupan manusia . Firman Allah : "Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, Kamilah yang memberi rezki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.
    "surat thaha juz 16 ayat 132, Bagi yang kaya raya serta tidaklah pernah terlibat hutang janganlah berbuat kasar terhadap si miskin , kasihanilah dia”. Bagi si miskin janganlah berkecil hati terhadap si kaya dan bagi si kaya bantulah si miskin semampunya dengan keikhlasan agar hidup menjadi harmonis, seimbang dan damai antar sesama manusia. Firman Allah : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”. (Al-baqoroh ayat 280)
  2. Manusia kaya menjadi melarat, mungkin yang kan terjadi adalah kesedihan yang sangat dalam, tetapi apa hendak dikata Allah telah mencabut kekayaannya dalam sekejab mata? Salah apa!! dosa apa !! itulah yang selalu meliputi dalam benak hatinya, janganlah berlarut-larut dalam kesedihan, setiap manusia tentu mempunyai kesalahan dan Allah maha pengampu, mintalah ampunan kepadanya atas segala dosa yang di perbuat dan mintalah kekayaan itu agar kembali dengan niat tulus erta keyakinan ”DIALAH ALLAH YANG MAHA KAYA DIA PULA YANG AKAN MENGEMBALIKAN KEKAYAAN ITU “. Firman Allah : “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." (Surat AL-BAQOROH : 286).
Di riwayatkan dari abu said al-khudri r.a, bahwasanya pada zaman rasulullah saw,ada serang sahabat yang sangat sangat miskin bernama Abu Umamah, siang malam ia tinggal di mesjid, sehingga rasulullahpun mengetahui perihal keanehan-keanehan yang ada pada diri Abu Umamah itudan beliau memanggilnya seraya menanyakan sebab-sebabnya dia bersikap yang demikian itu, Abu Umamah menerangkan kepada Rosululloh saw, tentang kesedihan dan kesusahan yang menyebabkan dia tak betah bila tinggal dirumah karena akibat banyaknya hutang yang tidak bisa membayarnya itu. Mendengar pengaduan Abu Umamah. Rasulullah saw merasa iba lalu beliau berkata kepadanya : “ Maukah kamu ku beri beberapa kalimat dan amalkanlah dengan baik pada tiap hari niscayaTuhan akan melenyapkan kesedihan mu dan memberi kelonggaran….? Kemudian Rasulullah membaca doa dibawah ini
“ Allahumma inni a’udzubika minal hammi wal hazari wa a’udzubika minal ajzi wal kasali wa a’uudubika minal jubni wal bukhli wa a’udzubika min gholabatid daini wa qohrir rijaali”. Atinya: “ wahai Allah aku berlindung kepadamu dri kesusahan dan kedukaan dari lemah kemauan dalam bermalasan, dari sifat pengecut dan bakhil dari banyak hutang dan kedzoliman manusia “.
Abu Umamah mnendengarkannya dengan baik, Abu Umamah membisakan membaca kalimat yang di ajarkan Rasululloh saw, siang dan malam dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan memberikan kelonggoran kepadanya .
Selang beberapa waktu lamanya kesedihan dan kedukaan Abu Umamah berkurang, semakin lama makin berkurang dan akhirnya hilanglah sama sekali dan terbukalah alam pikirannya untuk mendapatkan usaha yang baik, dia sekarang menjadi usahawan yang besar sehingga hutang-hutangnya terbayar semuanya dan bahkan ia menjadi orang yang kaya raya.
Untuk mengamalkan ayat di atas :
1. Jalankan shalat Istikharah 2 rokaat
2. Jalankan shalat hajat 2 rokaat
- rokaat pertama ; setelah baca surat Al-Fatekhah lalu baca surat Al-Maidah ayat 114 dibaca 7x
- rokaat kedua ; setelah baca surat Al-Fatekhah lalu baca surat Al-maidah ayat 114 dibaca 7x
3. Lakukan puasa selama 3 hari
4. Sebelum melakukan shalat hajat, di usahakan mandi dulu
5. Laksanakan shalat jam 12 malam
6. Selesai salam baca :
- Baca Istihgfar 1000x
- Illahadrotin nabiyil mustofa Muhammad rasulullah saw , Al-Fatekhah 1x
- Hajat……… Al-fatekhah 1x
7. Baca doa di atas sebanyak 1000x, minimal 300x

Di riwayatkan bahwa pada zaman dulu ada seorang lelaki yang kaya raya tetapi entah kenapa semua kekayaannya yang tak terhitung banyaknya itu tiba-tiba akhirnya menjadi musnah, usahanya macet sehingga jadi miskin dan melarat. Di tambah lagi menanggung beban hutang yang banyak .
Karena keadaannya semakin memburuk, maka pada suatu malam ia keluar dari rumahnya, pergi berjalan-jaln mengelilingi daerah sekitarnya hingga larut malam, tiba-tiba pada suatu lorong di dengarnya ada suara orang yang membaca Al-quran, di dengarnya dengan khusu, pembacaan orang itu, ehingga pada suatu ayat yang berbunyi : Ala lahul kholqu wal amru tabaarokallohu robbul’aalamiin ( Al’araf : 54 ) ayat tersebut sangat berkesan dihati, sehingga ia membaca berulang-ulang sampai subuh, kemudian pulanglah ia lalu berwudhu dan shalat subuh kemudian membaca lagi ayat yang di dengarnya tadi malam.
Tidak beberapa lama kemudian ada seseorang lelaki mengetuk pintu rumahnya, setelah membaca salam tamunya kemudian di persilahkan masuk dan bertanya. “ada keperluan apa anda datang kemari?tamu yag tak di undang menjawab : “ Aku datang kemari perlu meminta tolong kepada tuan yaitu mau menitipkan uang kepada tuan, lelaki yang punya rumah itu berkata “maaf, sebenarnya aku bersedia menolong anda, tetapi dalam hal ini aku tidak berani, karena anda tahu sendiri aku seorang yang miskin lagi melarat, si tamu menjawab “ Ooo jika itu soalnya, tidak apa-apa seraya menyodorkan uangnya kepada lelaki yang punya rumah kemudian pamit pergi.
Pagi hari berikutnya, datanglah sekawanan rombongan kafilah yang membawa barang dagangan dari luar kota. Di antara orang banyak yang mengerumuni rombongan kafilah itu terdapat orang tadi kemudian mengadakan transaksi dengan rombongan kafilah itu dan setelah terjadi kesepakatan maka dibelinya semua barang-barang tersebut dengan menggunakan uang titipan tamunya.
Pagi hari berikutnya, barang-barang iu dijualnya dengan keuntungan yang berlipat sehingga ia mendapatkan hasil yang berlipat ganda.
Demikianlah uang titipan tamunya itu di pergunakan untuk berdagang dan perdagangannya maju pesat. Dan tamu yang memberi titipan itu datang dan dipersilahkan masuk sebagaimana biasanya. Lalu lelaki yang pnya rumah itu masuk kedalam megambil uang titipan tamunya berikut uang keuntungannya yang kini jumlahnya berlipat ganda, tetapi tamunya membiarkan saja uang itu, bahkan ia kemudian berkata uang yang dahulu aku titipkan kepasa tuan beriut keuntungannya,. Aku ini sebenarnya malaikat penjaga (khodam) ayat yang senantiasa tuan baca itu, lalu malaikat iu hlang dari pandangan matanya, setelah kejadian itu, ia pun mendawamkan (membiasakan) membaca ayat tersebut sebanyak-banyaknya dan akhirnya ia kembali kaya sehingga bisa melunasi hutang-hutangnya yang banyak itu.
Untuk mengamalkan ayat di atas :
  1. Jalankan puasa 3 hari
  2. Jalankan shalat Istikharoh 2 okaat
  3. Jalankan shalat hajat 4 rokaat :
- rokaat pertama setelah baca Al-Fatekhah baca S. Al-Maidah ayat 114 : 7x
- rokaat kedua setelah baca Al-Fatekhah baca S. AlMaidah ayat 114: 7x
- rokaat ketiga setelah baca Al-Fatekhah baca S. Al-Maidah ayat 114: 7x
- rokaat keempat setelah baca Al-Fatekhah baca S. Al_Maidah ayat 114 : 7x
4. Sebelum melakukan shalat malam di usaakan mandi dulu
5. Jalankan shalat malam jam 12 malam
6. Selesai salam :
- Istighfar 1000x
- Illahadrotin nabiyu mustofa Muhammad rasulullah saw. Al-Fatekhah 1x
- Illahadroti ya malaikat jibril, wa mikail, wa izroil wa isrofil, Al-Fatekhah 1x
- Hajat (keinginan)……. Al-Fatekhah 1x
- Lalu baca ayat di bawah ini 1000x
“ Alaa lahul kholqu wal’amru tabaarokallohu roobul alamin” (Al-Arof 54)
Artinya : “ ketahuilah olehmu, Dialah (Allah) yang mempunyai ciptaan dan suruhan. Maha Mulia Tuhan Semeta Alam.


Mudah-mudahan Allah memberi berkah kepadamu di dalam (urusan) keluargamu dan hartamu.

60 komentar:

Anonim mengatakan...

Mohon mengamalin

Girilaya Real Groups mengatakan...

Alhamdulillah akhirnya keyakinan akan Rezeki lebih mantap karena ALLAH...

ijin COPAS
DOA AGAR DAPAT REJEKI UNTUK MELUNASI HUTANG

salam

Girilaya Real Groups

francis wood mengatakan...

Halo, saya kayu Mr Francis, pemberi pinjaman pinjaman pribadi
memberikan pinjaman kesempatan waktu hidup.
Apakah Anda membutuhkan pinjaman mendesak untuk melunasi utang Anda atau Anda membutuhkan pinjaman
untuk meningkatkan bisnis Anda?
Anda telah ditolak oleh
bank dan lembaga keuangan lainnya?
Apakah Anda membutuhkan pinjaman atau hipotek konsolidasi?
mencari lagi karena kita di sini untuk membuat semua masalah keuangan Anda
dari masa lalu. Kami meminjamkan dana kepada individu
membutuhkan bantuan keuangan, yang memiliki kredit buruk atau membutuhkan uang
untuk membayar tagihan, berinvestasi pada bisnis pada tingkat 2%. Saya ingin menggunakan ini
media untuk memberitahu Anda bahwa kami memberikan bantuan handal dan penerima dan
akan bersedia untuk menawarkan loan.So hubungi kami hari ini melalui email:
Data franciswoodloancompany@gmail.com PEMINJAM 'S
 1) Nama Lengkap: ............................................. ..........
 2) Negara: .............................................. .............
 3) Alamat: .............................................. ............
 4) Negara: .............................................. ................
 5) Sex: .............................................. ..................
 6) Status Pernikahan: ............................................. ....
 7) Pekerjaan: .............................................. .......
 8) Nomer Telpon: ............................................. ...
 9) Saat ini posisi di tempat kerja: .....................
 10) Pendapatan Bulanan: .............................................
 11) Jumlah Pinjaman Dibutuhkan: .....................................
 12) Jangka waktu pinjaman: ............................................. ...
 13) Tujuan Peminjaman: ............................................
 14) Agama: .............................................. ..........
 15) Apakah Anda menerapkan sebelum .................................
 Terima kasih, Mr. Kayu Francis.

Anonim mengatakan...

Apakah Anda mencari pinjaman? Atau apakah Anda menolak pinjaman oleh bank atau lembaga keuangan untuk satu atau lebih alasan? Anda memiliki tempat yang tepat untuk solusi pinjaman Anda di sini! Elina Global Finance terbatas memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan dan individu pada tingkat bunga rendah dan terjangkau dari 2%. Silahkan hubungi kami melalui e-mail hari ini melalui elinajohnson11@hotmail.com

PEMOHON DATA:

  1) Nama Lengkap:
  2) Negara:
  3) Alamat: a
  4) Negara:
  5) Sex:
  6) Status Pernikahan:
  7) Pekerjaan:
  8) Nomer Telpon:
  9) Saat ini posisi di tempat kerja:
  10) Pendapatan Bulanan:
  11) Jumlah Pinjaman Dibutuhkan:
  12) Pinjaman Jangka waktu:
  13) Tujuan Peminjaman:
  14) Agama:
  15) Apakah Anda menerapkan sebelum;
  16) Tanggal lahir;
  terima kasih,
Mrs Elina Johnson

becky ovia mengatakan...

Halo, saya Mrs Becky Ovia, pemberi pinjaman pinjaman swasta yang memberi hidup pinjaman kesempatan waktu. Apakah Anda memerlukan pinjaman mendesak untuk melunasi hutang-hutang Anda atau Anda membutuhkan pinjaman modal untuk meningkatkan bisnis Anda? Anda telah ditolak oleh bank dan lembaga keuangan lainnya? Apakah Anda membutuhkan pinjaman konsolidasi atau hipotek? mencari lagi karena kami berada di sini untuk membuat semua masalah keuangan Anda sesuatu dari masa lalu. Kami meminjamkan dana kepada individu yang membutuhkan bantuan keuangan, yang memiliki kredit buruk atau membutuhkan uang untuk membayar tagihan, berinvestasi pada bisnis pada tingkat 2%. Saya ingin menggunakan media ini untuk menginformasikan bahwa kami memberikan bantuan handal dan penerima dan akan bersedia untuk menawarkan pinjaman. Jadi hubungi kami hari ini melalui email di: (beckyovia99@live.co.uk)

Jonna Lon mengatakan...

Apakah Anda membutuhkan pinjaman cepat dan mudah? Saya Mr Jonna, CEO perusahaan pinjaman Jonna Finance, saya membiarkan Anda tahu bahwa ini adalah sebuah perusahaan pinjaman yang memberikan fasilitas pinjaman dengan tingkat bunga sebesar 2% menjadi organisasi orang / bisnis yang membutuhkan uang. Aku ingin kau tahu bahwa jumlah pinjaman Anda akan diberikan kepada Anda. Kami menawarkan semua jenis pinjaman kepada orang-orang berpikiran serius yang membutuhkan bantuan keuangan. Untuk mendapatkan prosedur pinjaman dimulai, mengirimkan kepada kami rincian sebagai berikut:-email: jonnafinance@outlook.com

Jonna Finance mengatakan...

Apakah Anda membutuhkan pinjaman cepat dan mudah? Saya Mr Jonna, CEO Jonna perusahaan pinjaman keuangan, saya membiarkan Anda tahu bahwa ini adalah sebuah perusahaan pinjaman yang memberikan fasilitas pinjaman dengan tingkat bunga sebesar 2% menjadi organisasi orang / bisnis yang membutuhkan uang. Aku ingin kau tahu bahwa jumlah pinjaman Anda akan diberikan kepada Anda. Kami menawarkan semua jenis pinjaman kepada orang-orang berpikiran serius yang membutuhkan bantuan keuangan. Untuk mendapatkan prosedur pinjaman dimulai, mengirimkan kepada kami rincian sebagai berikut:-email: jonnafinance@outlook.com

Anonim mengatakan...

Carlos Keuangan Rumah menawarkan pinjaman kepada jujur​​, serius berpikiran dan Tuhan takut orang. Apakah Anda dalam kekacauan finansial? Apakah Anda membutuhkan pinjaman untuk melunasi utang atau membayar tagihan Anda, juga memulai bisnis yang bagus? Apakah Anda merasa sulit untuk mendapatkan pinjaman modal dari bank / lembaga keuangan lokal lainnya? Apakah Anda membutuhkan pinjaman untuk alasan apapun seperti: Personal Loan, Ekspansi Bisnis, Business Start-up, Hutang Konsolidasi & Hard Pinjaman Uang. Kami menawarkan Swasta, Komersial dan Pinjaman Pribadi dengan Suku Bunga tahunan yang sangat minimum sebagai rendah sebagai 3%?
Setiap orang yang tertarik dengan kejujuran dan orang yang berpikiran serius dan dapat dipercaya harus menghubungi kami di:
carlos_financialhome9675@outlook.com

rodrigo luli mengatakan...

Halo,

Untuk benar memperkenalkan diri, saya Mr RODRIGO Luli pemberi pinjaman swasta i
memberikan pinjaman dengan tingkat bunga 3%. Ini adalah kesempatan keuangan di
pintu Anda langkah, berlaku hari ini dan mendapatkan pinjaman cepat Anda. Ada banyak di luar
ada mencari kesempatan keuangan atau bantuan seluruh
tempat dan masih belum mereka tidak mampu untuk mendapatkan satu. Tapi ini adalah
kesempatan keuangan pada langkah pintu dan dengan demikian Anda tidak mampu
melewatkan kesempatan ini. Layanan ini membuat kedua
individu, perusahaan, pria dan wanita bisnis. Jumlah pinjaman
berkisar tersedia dari setiap jumlah pilihan Anda Untuk informasi lebih lanjut
hubungi kami melalui email: rodrigoluliloanfirm@yahoo.com

KREDIT FORMULIR PENDAFTARAN MENGISI DAN RETURN.

Nama Lengkap:

Personal Nomor Telepon:

Negara:

alamat:

negara:

Umur:

Yang telah diterapkan sebelumnya?:

Status Pernikahan:

Jumlah pinjaman yang dibutuhkan sebagai pinjaman:

Jangka waktu pinjaman:

Pekerjaan:

Penghasilan Bulanan:


Dalam pengakuan rincian ini, Kami akan mengirimkan persyaratan kami bersama dengan jadwal pembayaran dan Jika Anda setuju dengan persyaratan dan kondisi, Anda berdiri untuk mendapatkan pinjaman Anda dalam waktu 24 jam. Hal ini tergantung pada keseriusan dan urgensi dalam memperoleh pinjaman.
Saya dengan senang hati menunggu tanggapan cepat Anda,

Hormat kami,

Mr Rodrigo Luli.

Fred Peterson mengatakan...

Halo

Nama saya adalah Mr Barry Andrews, Saya seorang pemberi pinjaman terdaftar dan legit saya memberikan pinjaman sebesar 3%, saya pemberi pinjaman yang selalu menjaga dia karena saya memberikan pinjaman dari segala jenis.

Apa jenis pinjaman yang Anda butuhkan, hanya menyebut mereka, kami akan selalu siap untuk memberikan kepada Anda.

Apakah Anda membutuhkan pinjaman untuk investasi bisnis baru Anda? atau Anda membutuhkan pinjaman pribadi untuk mengurus keluarga atau diri Anda sendiri? apa jenis pinjaman yang Anda butuhkan? menyebutkan mereka melalui e-mail, dan kredit Anda akan ramah disediakan ke depan pintu Anda segera setelah Anda inginkan.

Jadi, jika Anda benar-benar tertarik pinjaman, hubungi saya melalui alamat email saya di berryandrews@outlook.com.

Dapatkan kembali ke saya jika Anda benar-benar membutuhkan pinjaman ini.

sungguh-sungguh

Mr Berry Andrews.

grantloan microfiniancescheme mengatakan...

Apakah Anda membutuhkan pinjaman? Apakah Anda ingin menjadi finansial stabil? Atau apakah Anda ingin memperluas bisnis Anda? Kami menawarkan perusahaan pinjaman, kredit mobil, pinjaman Bisnis, dan Pribadi pinjaman pada tingkat bunga sangat berkurang dari 3% dengan durasi nyaman yang dinegosiasikan. Tawaran ini terbuka bagi semua yang akan mampu membayar kembali pada waktunya waktu. Silakan mendapatkan kembali kepada kami jika berminat dengan;grantloanscheme@gmail.com email ini

MENGISI FORMULIR DI BAWAH INI

Nama lengkap...
Alamat kontak...
Usia...
Nomor telepon...
Status perkawinan...
Jenis kelamin...
Pendudukan...
posisi...
pendapatan bulanan...
Jumlah pinjaman...
Tujuan untuk pinjaman...
durasi...
Negara...

Mrs Tina Johnson
Email; grantloanscheme@Gmail.com

Stella rise mengatakan...

Halo,
Apakah Anda mencari pinjaman bisnis, pinjaman pribadi,
pinjaman hipotek, kredit mobil, pinjaman
pinjaman mahasiswa, pinjaman konsolidasi, tanpa jaminan
jaminan, modal ventura, dll ... Atau hanya menolak
pinjaman dari bank atau lembaga keuangan untuk satu atau lebih alasan?
Anda adalah solusi yang tepat bagi kredit! Kami adalah
pemberi pinjaman pribadi, kami menawarkan pinjaman untuk bisnis dan individu dengan
tingkat suku bunga rendah dan terjangkau dari 2%. Jadi jika Anda
tertarik pada pinjaman cepat dan mudah. Email
Kontak: stellarise26@gmail.com
NAMA: ................
AGE: .................
SEX: ...................
STATUS PERNIKAHAN: ....................
KONTAK NOMOR TELEPON: ................
ADDRESS: ......................
CITY: ...................
NEGARA: ....................
COUNTRY: ...................
KODE ZIP: .....................
PEKERJAAN: .......................
PENGHASILAN BULANAN: ....................
JUMLAH DIPERLUKAN: ......................
LENGKAP DETAIL BANK: ....................
WHEN NEEDED: .........................
TUJUAN KREDIT: ........................
BANGKRUT ATAU TIDAK: ..........................
PELUNASAN DURASI: .......................

     Kami menunggu balasan cepat Anda ke e-mail

     Salam,
     Mrs stella kenaikan

Anonim mengatakan...

Halo

Nama saya adalah Mr Berry Andrews, Saya seorang pemberi pinjaman terdaftar dan legit saya memberikan pinjaman sebesar 3%, saya pemberi pinjaman yang selalu menjaga dia karena saya memberikan pinjaman dari segala jenis.

Apa jenis pinjaman yang Anda butuhkan, hanya menyebut mereka, kami akan selalu siap untuk memberikan kepada Anda.

Apakah Anda membutuhkan pinjaman untuk investasi bisnis baru Anda? atau Anda membutuhkan pinjaman pribadi untuk mengurus keluarga atau diri Anda sendiri? apa jenis pinjaman yang Anda butuhkan? menyebutkan mereka melalui e-mail, dan kredit Anda akan ramah disediakan ke depan pintu Anda segera setelah Anda inginkan.

Jadi, jika Anda benar-benar tertarik pinjaman, hubungi saya melalui alamat email saya di berryandrews@outlook.com.

Dapatkan kembali ke saya jika Anda benar-benar membutuhkan pinjaman ini.

sungguh-sungguh

Mr Berry Andrews.

Anonim mengatakan...

Pujian dari musim ke semua Pelanggan kami Dari Louis Anderson Finance.

Kami adalah perusahaan yang terdaftar, meminjamkan uang kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan keuangan mendesak, dan bagi mereka yang telah ditolak kredit dari bank karena nilai kredit yang rendah, pinjaman bisnis, pinjaman pendidikan, Kredit Mobil, Kredit Pemilikan Rumah, Kredit Perusahaan (dll) atau Anda ingin melunasi kredit macet atau tagihan, atau Anda telah scammed sebelumnya oleh pemberi pinjaman uang palsu? Selamat Anda sekarang berada di tempat yang tepat, dapat diandalkan Louis Anderson Finance yang memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah
tingkat 2% telah datang untuk mengakhiri semua masalah Anda, Untuk informasi lebih lanjut dan pertanyaan hubungi kami melalui perusahaan kami e - mail: louisandersonfinance@gmail.com
(* Pinjaman Pinjaman Pribadi Bisnis (Aman dan tidak aman)

Anda menyarankan untuk mengisi informasi di bawah ini dan kirimkan kembali kepada kami.

Detail Of Pemohon:
=======================

Nama: ................................................ ....................

Alamat: ................................................ .................

Kebangsaan: ................................................ ...

Negara: ...................... Negara: ................... Kota: ... ....

Zip / Kode: ...................... Telepon: ...................... . Fax: ...

Tanggal Lahir: Jenis Kelamin ......................: ......................

Status: ........... Pekerjaan:. .............................

Jumlah yang diminta: ..................... kata ....................

Tujuan untuk Pinjaman: .............................................. .......

Jumlah pinjaman ............................................... ..............

Apakah Anda mengerti bahasa Inggris? ..........................................

Pendapatan Bulanan: ............................................... ............

Pinjaman / Durasi: .............................................. ......

I (Bapak / Ibu) ............................................ dengan ini ....
menyatakan bahwa informasi di atas tentang Aku adalah benar.

Tanggal: ........................ 2014

Hormat kami,

Louis Anderson

Pinjaman Tercepat menawarkan.
===================================
Jadi hubungi kami sekarang di E-mail
louisandersonfinance@gmail.com

zhang lee mengatakan...

Halo, saya Mrs Rebecca Nathan dari Florida USA, saya benar-benar ingin berterima kasih kepada Tuhan karena sudah membuat saya datang dalam kontak dengan perusahaan pinjaman Mr Zhang setelah saya telah scammed tiga kali oleh pemberi pinjaman palsu, cara mereka sangat mudah tidak ada pemeriksaan kredit , tidak ada cosigner, tidak ada jaminan dan dengan tingkat bunga hanya 3%, pada awalnya saya tidak pernah mengajarkan itu adalah melalui karena saya telah scammed oleh pemberi pinjaman palsu jadi saya merasa sulit untuk percaya mereka .. Tapi dengan Tuhan saya menemukan kepercayaan pada mereka dan saya menerima pinjaman saya dari mereka. mereka memberikan pinjaman setiap jumlah dan mata uang apapun. Nama Perusahaan Pinjaman adalah ALLAH IS GOOD INSTAN PINJAMAN PERUSAHAAN, jadi saya akan menyarankan siapa pun di luar sana yang membutuhkan pinjaman untuk menghubungi mereka via Email mereka: is.zhangloancompany @ gmail.com atau .. zhangloancompany@yahoo.com

Fred Peterson mengatakan...

Halo

Nama saya adalah Mr Berry Andrews, Saya seorang pemberi pinjaman terdaftar dan legit saya memberikan pinjaman sebesar 3%, saya pemberi pinjaman yang selalu menjaga dia karena saya memberikan pinjaman dari segala jenis.

Apa jenis pinjaman yang Anda butuhkan, hanya menyebut mereka, kami akan selalu siap untuk memberikan kepada Anda.

Apakah Anda membutuhkan pinjaman untuk investasi bisnis baru Anda? atau Anda membutuhkan pinjaman pribadi untuk mengurus keluarga atau diri Anda sendiri? apa jenis pinjaman yang Anda butuhkan? menyebutkan mereka melalui e-mail, dan kredit Anda akan ramah disediakan ke depan pintu Anda segera setelah Anda inginkan.

Jadi, jika Anda benar-benar tertarik pinjaman, hubungi saya melalui alamat email saya di berryandrews@outlook.com.

Dapatkan kembali ke saya jika Anda benar-benar membutuhkan pinjaman ini.

sungguh-sungguh

Mr Berry Andrews.

Amanda Richardson Loan Firm mengatakan...

Saya Ibu Amanda, yang bersertifikat, reputasi, sah & sebuah uang pemberi pinjaman terakreditasi.
Saya meminjamkan uang kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan keuangan. Apakah Anda memiliki kredit buruk atau Anda sedang membutuhkan uang untuk membayar tagihan? Saya ingin menggunakan media ini untuk menginformasikan bahwa kami memberikan bantuan penerima dapat diandalkan sebagai kami akan senang untuk menawarkan pinjaman.
KONTAK EMAIL: amandarichardsonloanfirm@gmail.com atau amandaloanfirm@cash4u.com atau aid.financial@financier.com

perry clementloan mengatakan...

Halo, saya Mr perry, pemberi pinjaman pinjaman swasta yang
memberikan pinjaman kesempatan waktu hidup.
Apakah Anda membutuhkan pinjaman mendesak untuk melunasi utang Anda atau Anda membutuhkan pinjaman
untuk meningkatkan bisnis Anda?
Anda telah ditolak oleh
bank dan lembaga keuangan lainnya?
Apakah Anda membutuhkan pinjaman atau hipotek konsolidasi?
cari lagi karena kita di sini untuk membuat semua hal masalah keuangan Anda
dari masa lalu. Kami meminjamkan dana kepada individu
membutuhkan bantuan keuangan, yang memiliki kredit buruk atau membutuhkan uang
untuk membayar tagihan, berinvestasi pada bisnis pada tingkat 2%. Saya ingin menggunakan ini
media untuk memberitahu Anda bahwa kami memberikan bantuan handal dan penerima dan
akan bersedia untuk menawarkan loan.So hubungi kami hari ini melalui email:
perryclementloan@gmail.com data PEMINJAM 'S
  1) Nama Lengkap: ............................................. ..........
  2) Negara: .............................................. .............
  3) Alamat: .............................................. ............
  4) Negara: .............................................. ................
  5) Sex: .............................................. ..................
  6) Status Pernikahan: ............................................. ....
  7) Pekerjaan: .............................................. .......
  8) Nomer Telpon: ............................................. ...
  9) Saat ini posisi di tempat kerja: .....................
  10) Pendapatan Bulanan: .............................................
  11) Jumlah Pinjaman Dibutuhkan: .....................................
  12) Pinjaman Jangka waktu: ............................................. ...
  13) Tujuan Peminjaman: ............................................
  14) Agama: .............................................. ..........
  15) Apakah Anda menerapkan sebelum .................................
  Terima kasih, mr. perry

Anonim mengatakan...

Apakah Anda memerlukan pinjaman untuk melunasi utang atau tagihan Anda? jika ya email sekarang via:johncarlsonfinancier@hotmail.com

Anonim mengatakan...

Apakah Anda memerlukan bantuan bantuan keuangan seperti pinjaman untuk melunasi utang, tagihan, memulai bisnis, jika demikian silakan hubungi kami sekarang untuk bantuan melalui email:
ng.trustfundcompany@gmail.com

Benson Briggs mengatakan...

Halo, Apakah Anda membutuhkan keuangan? Jika demikian briggssfinance@gmail.com di sini untuk membantu. Kami menawarkan pinjaman dari segala jenis pada tingkat bunga yang sangat terjangkau dari 1%, hubungi kami hari ini dan mendapatkan masalah keuangan Anda dipecahkan.
EMAIL: briggssfinance@gmail.com

Donald Patrick mengatakan...

Hello

Apakah Anda membutuhkan pinjaman atau Anda membutuhkan pinjaman bank, kita di sini untuk membantu Anda secara finansial, yang harus Anda lakukan sekarang adalah untuk menulis kepada kami dengan rincian Anda dalam formulir di bawah ini dan kembali kepada kita melalui
donaldpatrickloanheritage@gmail.com, untuk mendapatkan kredit instan Anda dalam jumlah berapapun di setiap tempat.

nama:
Diperlukan kuantitas:
durasi:
alamat:
Negara:
tujuan:
Pendapatan Bulanan:
Nomor telepon:

Kami menunggu tanggapan Anda.

Mr Donald patrick

ricardo leo mengatakan...

Apakah Anda membutuhkan pinjaman? Apakah Anda sedang mencari untuk tempat untuk mendapatkan pinjaman? Apakah Anda telah mencoba untuk mendapatkan jenis pinjaman? kemudian menerapkan sekarang di? (rodrigoluliloanfirm@yahoo.com) jika Anda ingin mendapatkan pinjaman yang terjangkau. Pinjaman yang ditawarkan di sini pada tingkat bunga yang sangat rendah dari 3%. Hubungi kami sekarang jika Anda tertarik.

clack packer mengatakan...


hari yang baik
Apakah Anda secara finansial terkuras dan tidak memiliki sarana untuk mendapatkan dana untuk memulai sebuah usaha kecil atau besar? Apakah Anda memiliki skor kredit yang rendah? Apakah Anda memerlukan pinjaman konsolidasi? Apakah Anda membutuhkan pinjaman jangka menengah dan panjang untuk membiayai bisnis Anda? Apakah Anda membutuhkan pinjaman rumah tangga untuk meningkatkan standar hidup? Apakah perusahaan Anda bangkrut? info.globallonfirm101@gmail.com

perry smith mengatakan...

Hello

Do you need a loan or you need a bank loan, we are here to help you financially, all you have to do now is to write to us with your details in the form below and return to us through
donaldpatrickloanheritage@gmail.com, to get your instant credit in any amount at any place.

Name:
Required quantity:
duration:
address:
Country:
objectives:
Monthly income:
Phone number:

We await your response.

Mr. Donald patrick

clara alderman mengatakan...

Halo, saya Mrs.Clara Alderman, pemberi pinjaman pinjaman swasta yang memberikan pinjaman kesempatan waktu hidup. Apakah Anda membutuhkan pinjaman mendesak untuk melunasi utang Anda atau Anda membutuhkan pinjaman untuk meningkatkan bisnis Anda? Anda telah ditolak oleh bank dan lembaga keuangan lainnya? Apakah Anda memerlukan pinjaman konsolidasi atau hipotek? mencari lebih karena kita di sini untuk membuat semua masalah keuangan Anda sesuatu dari masa lalu. Kami meminjamkan uang kepada individu yang membutuhkan bantuan keuangan, yang memiliki kredit buruk atau membutuhkan uang untuk membayar tagihan, berinvestasi pada bisnis pada tingkat 2%. Saya ingin menggunakan media ini untuk memberitahu Anda bahwa kami memberikan bantuan handal dan penerima dan akan bersedia untuk menawarkan pinjaman. Jadi hubungi kami hari ini melalui email di: claraaldermanloans@gmail.com atau claraloans@financier.com

Anonim mengatakan...

Kami memberikan pinjaman untuk setiap bagian dari dunia, kami menawarkan segala macam dan jenis pinjaman dengan pembayaran yang mudah, suku bunga kami adalah 2% di Batalkan pekerjaan abadi, terlepas dari lokasi atau kredit untuk mendapatkan pinjaman Email: worldbestloans@gmail.com

Fred Peterson mengatakan...

Halo,

Ini adalah kesempatan keuangan di depan pintu Anda langkah, berlaku hari ini dan mendapatkan pinjaman Anda pada tingkat bunga 3%. Ada banyak di luar sana mencari peluang keuangan atau bantuan seluruh tempat dan masih belum mereka tidak mampu untuk mendapatkan satu. Tapi ini adalah kesempatan keuangan di depan pintu Anda langkah dan dengan demikian Anda tidak mampu untuk lewatkan kesempatan ini. Layanan ini membuat untuk kedua individu, perusahaan, bisnis pria dan wanita. Jumlah pinjaman berkisar tersedia dari setiap jumlah pilihan Anda Untuk informasi lebih lanjut hubungi kami melalui email: jerrythompson189@gmail.com

INFORMASI PERTAMA YANG DIPERLUKAN

Nama Lengkap:
Personal Nomor Telepon:
Negara:
negara:
Umur:
Apakah Anda sudah menerapkan sebelumnya ?:
Status Pernikahan:
Jumlah pinjaman yang dibutuhkan sebagai pinjaman:
Jangka waktu pinjaman:
Pekerjaan:
Penghasilan Bulanan:

Saya dengan senang hati menunggu respon cepat Anda,

Salam hangat,
Mr Jerry Thompson

frank scott mengatakan...

Franklin Scott Pinjaman Perusahaan terbatas pada
modal saham. Kami menawarkan pinjaman dan
jasa keuangan dari semua jenis. pinjaman kami
bervariasi dari bisnis ke pinjaman pribadi atau panjang atau
kondisi jangka pendek dengan bunga yang menguntungkan
tarif (2%). Proses pinjaman kami sangat cepat dan
terpercaya dengan jaminan. Untuk informasi lebih lanjut tentang kami
layanan, silakan beritahu kami jumlah pinjaman yang Anda butuhkan
dan ingin durasi pinjaman. Kami
berharap untuk mendengar dari Anda. Anda dapat mengirim pesan ke email
alamat di bawah ini.
franklinscottloanoffer@gmail.com

scote willians mengatakan...

Peluang kreditUntuk benar memperkenalkan diri, saya Mrs Lydia Hamson pemberi pinjaman pribadi saya memberikan pinjaman dengan suku bunga 3%. Ini adalah kesempatan keuangan di depan pintu Anda langkah hari ini dan mendapatkan loan.There instan banyak di luar sana mencari pilihan keuangan atau membantu di sekitar tempat dan masih tidak bisa mendapatkan satu. Tapi itu adalah kesempatan keuangan di depan pintu Anda langkah dan dengan demikian Anda tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Layanan ini untuk individu, perusahaan, pebisnis dan rentang tersedia jumlah pinjaman women.The dari $ 5,000.00 sampai $ 500.000.000,00, atau sejumlah pilihan Anda untuk informasi lebih lanjut hubungi kami melalui e-mail: lydia_hamson101@hotmail.comInformasi yang diperlukan PERTAMANama dan nama keluarga ....................................Telepon Pribadi ............................Negara ...........................................Alamat ......................................Negara ..............................Umur ............................................................................ SexApakah Anda menerapkan sebelum? .......................perkawinan Status .................................Jumlah pinjaman yang dibutuhkan sebagai pinjaman .....................................Pinjaman Jangka .................................Tujuan pinjaman ...........................Pekerjaan ....................................Pendapatan Bulanan .............................Seperti menunggu respons yang cepat,Salam Hangat, Lydia Hamson

frank wood mengatakan...

Selamat Datang Frank Wood Loan Fund, kami memberikan pinjaman dari segala jenis. Jika
Anda membutuhkan pinjaman mendesak silakan hubungi kami sekarang untuk pinjaman Anda dengan
persetujuan instan untuk hanya 2% bunga rate.are Anda dalam masalah keuangan?
Apakah Anda membutuhkan pinjaman cepat untuk membersihkan dan debit kembali ke bisnis yang lebih baik,
silahkan hubungi kami informasi di bawah

FORMULIR PENDAFTARAN
NAMA ...............................
COUNTRY ........................
OCCOPATION ..................
BULANAN PENGHASILAN .........
JUMLAH ...........................
NOMOR TELEPON ..........................
ADDRESS ........................
DURASI ......................
TUJUAN ........................
Email: frankwoodloan@gmail.com

Alonzo peter mengatakan...

Apakah Anda dalam kesulitan keuangan, yang Anda butuhkan pinjaman bisnis untuk mengembangkan bisnis Anda? Terapkan untuk pinjaman sekarang dan mendapatkan disetujui. kami menawarkan semua jenis pinjaman pada tingkat bunga yang lebih rendah dari 3%. (Kredit Usaha, Kredit Tanpa Agunan, Kredit Konsolidasi, Kredit Mobil, investasi Loan, dll) kami telah menyewakan pinjaman kepada mereka yang tekanan keuangan dan juga untuk ekspansi bisnis . hubungi kami hari ini dan mendapatkan persetujuan. email: meritsfinancecompany@gmail.com

Anonim mengatakan...

Apakah Anda membutuhkan pinjaman? Dapatkan pinjaman hari ini pada tingkat rendah berlaku sekarang pinjaman diberikan pada tingkat 2% menerapkan sekarang ini dapat meningkatkan bisnis Anda ke hight besar. Kami menawarkan pinjaman kepada orang-orang bisnis dan pribadi, jika Anda membutuhkan pinjaman untuk memulai sebuah bisnis atau pinjaman untuk melunasi tagihan hubungi kami melalui (24hourstloancompany1@gmail.com) sekarang dan mendapatkan pinjaman dari Daftar Perusahaan kami ... Saya membuat layanan pinjaman terbaik.

JACK warmer mengatakan...

Hari baik untuk Anda semua Aku Mr Jack Warmer, Sah, Reputasi uang Lender. Kami memberikan pinjaman kepada perusahaan Bisnis Pria dan wanita yang menjadi transaksi bisnis, kita memberikan pinjaman jangka panjang selama tiga sampai 30years maksimal dengan bunga rendah dari 3%, dalam hal ini Anda dapat juga memberitahu kami jumlah yang Anda butuhkan sebagai pinjaman. Pinjaman diberikan dalam Pounds Euro dan USD $ maksimum yang kita berikan adalah 500.000.000 baik dalam pound EURO dan USD $ dan £ 5.000 euro dan USD $ jadi jika benar-benar minimum Anda tertarik hubungi kami di (jackwarmerloanlender@gmail.com) untuk lebih informasi tentang cara untuk mendapatkan pinjaman.

Fanny Andrews mengatakan...

Apakah Anda membutuhkan pinjaman? Apakah Anda ingin menjadi stabil secara finansial? Atau apakah Anda ingin memperluas bisnis Anda? Kami menawarkan pinjaman perusahaan, kredit mobil, pinjaman bisnis, dan pinjaman pribadi pada tingkat bunga yang sangat berkurang dari 3% dengan durasi nyaman yang bisa dinegosiasikan. Penawaran ini terbuka untuk semua yang akan mampu membayar kembali pada waktunya. Mohon kembali kepada kami jika tertarik dengan email ini; fannyloanfirminter@gmail.com

MENGISI FORMULIR DI BAWAH

1) Nama Lengkap:
2) Negara:
3) Alamat:
4) Negara:
5) Jenis Kelamin:
6) Status Pernikahan:
7) Pekerjaan:
8) Nomor Telepon:
9) Posisi Saat ini di tempat kerja:
10) Pendapatan Bulanan:
11) Jumlah Pinjaman Dibutuhkan:
12) Jangka waktu pinjaman:
13) Tujuan Pinjaman:
14) Agama:
15) Apakah Anda diterapkan sebelumnya:
16) Email:
17) Tanggal:

Terima kasih dan Tuhan memberkati
Ibu Fanny Andrew
email; fannyloanfirminter@gmail.com

perry smith mengatakan...

Apakah Anda memerlukan pinjaman mendesak untuk mengatasi kebutuhan keuangan Anda? kami menawarkan pinjaman mulai dari 5,000.00 ke 250.000.000,00 Max, kita dapat diandalkan, efisien, cepat dan dinamis, tidak ada pemeriksaan kredit dan menawarkan 100% dijamin pinjaman luar negeri selama seluruh periode sini. Kami juga mengeluarkan pinjaman dalam euro, sterling dan dolar nilai tukar pada semua pinjaman adalah 2% jika Anda tertarik kembali ke kami perrysmithloancompiny@gmail.com dengan informasi berikut: Nama Anda: Negara: Kota: Alamat: jumlah yang diperlukan: waktu durasi: Umur: Jenis Kelamin: Pekerjaan: Telepon no: Terima kasih. Mr Perry Smith.

Karina Agus mengatakan...

Aku bernama Karina Agus. Saya tinggal di Indonesia, saya ingin menggunakan media ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman sangat berhati-hati karena ada scammers everywhere.Few bulan yang lalu saya secara finansial tegang, dan karena putus asa, saya telah scammed oleh beberapa lender online. Aku hampir kehilangan harapan sampai seorang teman saya merujuk saya ke pemberi pinjaman sangat handal bernama Mrs Clara Alderman yang meminjamkan pinjaman tanpa jaminan dari $ 79.000 dalam 24 jam tanpa tekanan. Jika Anda membutuhkan pinjaman silahkan hubungi via: claraloans@financier.com atau Claraaldermanloans@gmail.com.
Saya menggunakan media ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman karena neraka aku pergi melalui di tangan orang-orang pemberi pinjaman penipuan. Dan aku tidak ingin kau pergi melalui neraka ini aku pergi melalui di tangan mereka peminjaman online penipuan. Hati-hati! Anda juga dapat menghubungi saya untuk informasi lebih lanjut melalui: Karinaagus2@gmail.com

Rudiana mengatakan...

Sy lagi butuh untuk stabilisasi hutang total pinjam 20jt semoga prosesudah.dan.Bucie
.

Rudiana mengatakan...

Sy lagi buruh rp 20jt untuk menyatukan hutang sy menjadi satau, berapa cicilan jika 36x. Terimakasih.k

Karina Agus mengatakan...

Hati-hati di sini. Tidak ada kaleng membantu Anda di sini atau bahkan menyarankan bagaimana Anda bebas untuk mendapatkan bantuan keuangan. Setiap jawaban dari pemberi pinjaman kredit untuk pertanyaan Anda, Anda harus mengabaikan, Karena Mereka Apakah Penipuan ... penipuan nyata ... saya adalah korban yang saya robek Ribuan dolar ... baik terima kasih Tuhan untuk adik Kristen yang dimaksud saya untuk sebuah organisasi kredit yang dibentuk oleh beberapa Ibu Clara, claraloans@financier.com.
Mereka membuat hidup saya yang berharga dan memberikannya makna. Ketika adik memberiku semata-mata untuk Untuk kontak lebih lanjut, saya menghubungi dia. Kemudian saya diminta untuk pinjaman dengan semua orang adalah melawan bukti CIH yang saya Sebenarnya butuh pinjaman, Mereka menyetujui pinjaman sebesar $ 75,000.00 USD dan dalam 48 jam setelah bertemu hanya untuk Untuk semua orang lebih lanjut adalah terhadap persyaratan, pinjaman saya disimpan di rekening bank saya tanpa agunan. Meskipun aku sangat gugup dengan organisasi pinjaman pada awalnya karena pengalaman buruk saya sebelumnya, Terutama Ketika isu menyelesaikan transfer biaya saya Datang, saya berpegang pada keyakinan saya karena fakta saya relatif yang dimaksud saya, mendapatkannya dibersihkan , dan sebagai Allah harus memilikinya, sedikit yang saya tahu bahwa kekurangan keuangan saya telah datang untuk berhenti akhir, semua berkat perusahaan pinjaman Clara, untuk informasi lebih lanjut tentang perusahaan pinjaman clara ini menghubungi mereka pada claraloans@financier.com atau Anda masih bisa kontak saya untuk berhubungan experince saya kepada Anda melalui: karinaagus2@gmail.com

Fatima Saheed mengatakan...

Halo setiap orang tolong saya cepat ingin menggunakan media ini untuk geser kesaksian tentang bagaimana Tuhan mengarahkan saya untuk pemberi pinjaman kredit nyata yang telah mengubah hidup saya dari rumput untuk rahmat, dari yang miskin untuk seorang wanita kaya yang sekarang dapat membanggakan sehat dan hidup kaya tanpa stres atau kesulitan keuangan. Setelah berbulan-bulan mencoba untuk mendapatkan pinjaman di internet dan scammed jumlah $ 3.470 USD saya menjadi begitu putus asa dalam mendapatkan pinjaman dari pemberi pinjaman kredit legit secara online yang tidak akan menambah rasa sakit saya, maka saya memutuskan untuk menghubungi teman saya yang baru-baru ini mendapat pinjaman online, kita bahas tentang masalah ini dan kesimpulan kami dia mengatakan kepada saya tentang Wanita yang disebut Mrs Heather yang merupakan CEO dari QualityLoanLtd jadi saya diterapkan untuk jumlah pinjaman ($ 60.000) dengan tingkat bunga rendah sehingga pinjaman tersebut disetujui dengan mudah tanpa stres dan semua persiapan mana dibuat mengenai transfer kredit dan dalam waktu kurang dari empat (4) hari pinjaman tersebut disetorkan ke bank saya
Akun saya pikir itu adalah lelucon sampai saya menerima telepon dari bank saya bahwa account saya telah dikreditkan dengan $ 60.000 saya menjadi sangat senang bahwa akhirnya Tuhan menjawab doa saya dengan mengarahkan saya ke pemberi pinjaman kredit nyata yang mampu memberikan keinginan hati saya . Terima kasih kepada Mrs.Heather membuat hidup wajar bagi saya jadi saya menasihati setiap orang yang tertarik untuk mendapatkan pinjaman untuk ramah menghubunginya melalui email (qualityloanltd@qualityservice.com) yang adalah bagaimana saya bisa mendapatkan pinjaman saya, jadi saya mampu membayar tagihan saya. Jadi terima kasih karena Anda mengambil waktu untuk membaca tentang kisah sukses saya dan saya berdoa Tuhan juga akan melakukan kehendak-Nya dalam hidup Anda
Saya Fatima dengan nama. Anda dapat menghubungi saya untuk lebih direktif. memuat fatimatu.said99@gmail.com

Moraida Luna mengatakan...

Halo, saya bernama MORAIDA LUNA. Saya ingin menggunakan media ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman sangat berhati-hati karena ada penipuan di mana-mana. Beberapa bulan yang lalu saya tegang finansial, dan karena putus asa, saya telah scammed oleh beberapa pemberi pinjaman online. Aku hampir kehilangan harapan sampai seorang teman saya merujuk saya ke pemberi pinjaman sangat handal bernama Mrs Amanda yang meminjamkan pinjaman tanpa jaminan dari $ 53.000 dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa tekanan atau stres dengan tingkat bunga hanya 2%. Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa saldo rekening bank saya dan menemukan bahwa jumlah i diterapkan untuk dikirim langsung ke rekening saya tanpa penundaan. Karena itu saya berjanji padanya aku akan membagikan kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah tanpa stres. Jadi jika Anda membutuhkan setiap pinjaman apapun, hubungi dia melalui email nya: amandarichardsonloanfirm@gmail.com.
Anda juga dapat menghubungi saya di email saya moraidaluna@gmail.com.
Sekarang, semua saya lakukan adalah mencoba untuk bertemu dengan pembayaran pinjaman saya yang saya kirim langsung ke rekeningnya bulanan.

Harry Fragnad mengatakan...


Aku Mr Harry Fragnad agen dewan semesta. pemberi pinjaman bersertifikat pemberi pinjaman. Apakah Anda kehilangan tidur di malam mengkhawatirkan bagaimana untuk mendapatkan pemberi pinjaman kredit yang sah? Apakah Anda menggigit kuku Anda karena mereka penyok dan Anda tidak dapat membayar? Alih-alih mengalahkan diri sendiri, hubungi kami sekarang untuk mengakhiri malam pinjaman Meres nya spesialis untuk membantu menghentikan sejarah kredit yang buruk untuk menemukan solusi yang adalah misi kami, kami menawarkan pinjaman dengan tingkat bunga sebesar 2% dan jumlah mulai dari 3000 menjadi 100.000.000 di mata uang manapun di dunia, menawarkan pinjaman kepada semua kategori orang, perusahaan, asosiasi bisnis dan pinjaman pribadi, individu dan investor di real estate,
memberikan pinjaman dengan biaya yang sangat rendah dan tarif moderat, saya bersertifikat, terdaftar dan sah dan berada dalam kontak dengan melalui mail ini: harryfragnad@outlook.com

juliet mark mengatakan...

Halo, saya Mrs juliet menandai pemberi pinjaman pinjaman swasta yang
memberikan pinjaman kesempatan waktu hidup.
Apakah Anda membutuhkan pinjaman mendesak untuk melunasi hutang-hutang Anda atau Anda membutuhkan pinjaman modal
untuk meningkatkan bisnis Anda?
Anda telah ditolak oleh
bank dan lembaga keuangan lainnya?
Apakah Anda memerlukan pinjaman konsolidasi atau hipotek?
mencari lagi karena kami berada di sini untuk membuat semua masalah keuangan Anda sesuatu
masa lalu. Kami meminjamkan dana kepada individu
membutuhkan bantuan keuangan, yang memiliki kredit buruk atau membutuhkan uang
untuk membayar tagihan, berinvestasi pada bisnis pada tingkat 2% .Saya ingin menggunakan ini
media untuk memberitahu Anda bahwa kami memberikan bantuan handal dan penerima dan
akan bersedia untuk menawarkan loan.So hubungi kami hari ini melalui email:
Julietmarkloancompiny@gmail.com
Data-data PEMINJAM'S

  1) Nama Lengkap: .......................................................
  2) Negara: ......................................................... ..
  3) Alamat: ..........................................................
  4) Negara: ............................................................ ..
  5) Jenis Kelamin: ................................................................
  6) Status Pernikahan: .................................................
  7) Pekerjaan: ................................................... ..
  8) Nomor Telepon: ................................................
  9) Posisi Saat ini di tempat kerja: .....................
  10) Pendapatan Bulanan: .............................................
  11) Jumlah Pinjaman Dibutuhkan: .....................................
  12) Pinjaman Jangka waktu: ................................................
  13) Tujuan Pinjaman: .......................................... ..
  14) Agama: ...................................................... ..
  15) Apakah Anda menerapkan sebelum .................................

  Terima kasih,
Mrs Juliet Mark.

Eve Gregg mengatakan...

HELLO, saya menggunakan media ini untuk memperingatkan semua mereka yang mencari untuk pinjaman di internet sangat berhati-hati, keluar dari depresi dan likuidasi, saya berlari ke dalam beberapa scammers disebut pemberi pinjaman, yang meningkatkan kondisi saya kemiskinan, saya hampir putus harapan tidak sampai teman saya memperkenalkan saya ke CLARA pINJAMAN Alderman PERUSAHAAN, yang membantu dan menyelamatkan saya, saya merekomendasikan dia kepada Anda, mereka yang mencari pinjaman. Anda dapat menghubunginya melalui: Claraloans@financier.com
Untuk informasi lebih lanjut dan bantuan, Anda juga dapat menghubungi saya melalui: Evegregg2@gmail.com

john siphas mengatakan...

Hi,

Apakah Anda membutuhkan pinjaman yang sah pada tingkat bunga 2% STANDARD Anda PINJAMAN BADAN individu dan organisasi memberikan pinjaman antara 50.000 sampai 100.000.000. Kredit kami diasuransikan dengan baik dan keamanan maksimum adalah prioritas kami, kami menawarkan pinjaman yang tersedia adalah

* Pinjaman Pribadi (Aman dan Tanpa Jaminan)
* Kredit Usaha (Aman dan Tanpa Jaminan)
* Pinjaman Kombinasi
* Pinjaman Konsolidasi dan banyak lagi:

Jika Anda tertarik kembali ke kami dengan penerimaan email ini untuk memungkinkan transaksi untuk melanjutkan, dapat dihubungi melalui e-mail: standardloanagency@hotmail.com

Best Regard,
Mr Beto Alenjrando
standardloanagency@hotmail.com

Eve Gregg mengatakan...

HELLO, saya menggunakan media ini untuk memperingatkan semua mereka yang mencari untuk pinjaman di internet sangat berhati-hati, keluar dari depresi dan likuidasi, saya berlari ke dalam beberapa scammers disebut pemberi pinjaman, yang meningkatkan kondisi saya kemiskinan, saya hampir putus harapan tidak sampai teman saya memperkenalkan saya ke CLARA pINJAMAN Alderman PERUSAHAAN, yang membantu dan menyelamatkan saya, saya merekomendasikan dia kepada Anda, mereka yang mencari pinjaman. Anda dapat menghubunginya melalui: Claraloans@financier.com
Untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana saya membuat saya pinjaman, Anda juga dapat menghubungi saya melalui: Evegregg2@gmail.com

Eve Gregg mengatakan...

HELLO, saya menggunakan media ini untuk memperingatkan semua mereka yang mencari untuk pinjaman di internet sangat berhati-hati, keluar dari depresi dan likuidasi, saya berlari ke dalam beberapa scammers disebut pemberi pinjaman, yang meningkatkan kondisi saya kemiskinan, saya hampir putus harapan tidak sampai teman saya memperkenalkan saya ke CLARA pINJAMAN Alderman PERUSAHAAN, yang membantu dan menyelamatkan saya, saya merekomendasikan dia kepada Anda, mereka yang mencari pinjaman. Anda dapat menghubunginya melalui: Claraloans@financier.com
Untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana saya membuat saya pinjaman, Anda juga dapat menghubungi saya melalui: Evegregg2@gmail.com

Carlijne Sahrizan mengatakan...

Apakah Anda perlu 100% Keuangan? Aku dapat melayani kebutuhan keuangan Anda dengan lebih sedikit Masalah pengembalian itu sebabnya kami mendanai Anda untuk hanya 3%. apapun Anda situasi, bekerja sendiri, pensiun, memiliki peringkat kredit yang buruk, kita bisa membantu. Pembayaran yang fleksibel lebih dari 3 sampai 20 years.Contact kami at: carlijnehrizan@gmail.com

1 Nama Lengkap: ............................
2 Kontak Alamat: .......................
3.Jumlah Pinjaman Dibutuhkan: ....................
4. Durasi Pinjaman ...................
5. Nomor Telepon Langsung: .................

Salam,
Mrs. Carlijne Sahrizan

ISTRIYAH DAWI mengatakan...


Apakah Anda perlu 100% Keuangan? Aku dapat melayani kebutuhan keuangan Anda dengan lebih sedikit Masalah pengembalian itu sebabnya kami mendanai Anda untuk hanya 3%. apapun Anda situasi, bekerja sendiri, pensiun, memiliki peringkat kredit yang buruk, kita bisa membantu. Pembayaran yang fleksibel lebih dari 3 sampai 20 years.Contact kami at: jenniferrjohn536@gmail.com

1 Nama Lengkap: ............................
2 Kontak Alamat: .......................
3.Jumlah Pinjaman Dibutuhkan: ....................
4. Durasi Pinjaman ...................
5. Nomor Telepon Langsung: .................

Salam,
Mrs.Istriyah Dawi.

Methodist Limelight Cooperative Loan mengatakan...

Methodist Penawaran Limelight Koperasi Kredit tersedia sekarang, dengan tingkat bunga 2%. Kami memberikan jenis berikut pinjaman: pinjaman proyek, Melunasi pinjaman, kredit investasi bisnis, mobil atau kendaraan pinjaman, pinjaman mahasiswa, hutang konsolidasi, pinjaman perumahan, pinjaman pribadi, wisata dan liburan pinjaman, Natal dan tahun baru pinjaman. Hubungi kantor Methodist Limelight Koperasi Kredit kami melalui email: m.cooperativeloan@yahoo.com.

Misi kami adalah kebahagiaan Anda.

Salam,
Info Layanan,
Methodist Limelight Pinjaman Koperasi.
Pendeta. .S Diberkati. Emmanuel

MARK DAVSON mengatakan...

Mendapatkan pinjaman untuk proyek investasi atau perusahaan. Salam dari Mark Davson Keuangan Loan Company Inc, Saat ini kami menawarkan skema pinjaman mengambang dengan tingkat bunga sebesar 2% dengan valid ID yang tepat.
Anda dapat mengirim permintaan Anda untuk jumlah pinjaman mungkin Anda cari. Kami menawarkan pinjaman mulai dari 1,000.00 Min. EUR 50.000.000,00 Max. dengan tingkat bunga tahunan 2%. Kami kredit jangka panjang 5-50 tahun maksimal.

Jika Anda tertarik dalam penawaran keuangan dan ingin mendapatkan pinjaman dari kami, hubungi kami dan memberikan kami rincian di bawah ini, dan yang akan dibutuhkan untuk memulai jumlah pinjaman sesuai.

Nama: ___________________________
Nama: ____________________________
Jenis Kelamin: _______________________________
Status perkawinan: _______________________
Kontak Alamat: ______________________
Kota / Zip: ________________________
Negara: ______________________________
Tanggal lahir: ________________________
Jumlah Dibutuhkan sebagai Pinjaman: ________________
Jangka waktu pinjaman: ________________________
Penghasilan Bulanan / Pendapatan Tahunan: _________
Pekerjaan: ___________________________
Tujuan untuk Pinjaman: _____________________
Telepon: ________________________________
Fax: __________________________________

Dalam pengakuan rincian ini akan dikirim Persyaratan baik dihitung dan Ketentuan termasuk perjanjian.

Terima kasih atas dukungan Anda!

Salam,
Pendeta Mark Davson.
Mark Davson perusahaan keuangan pinjaman Inc
E-mail: markdavsonloanfirm@yahoo.com

VICKY DANIS mengatakan...

VICKY Danis KEUANGAN PINJAMAN PERUSAHAAN INC.
Kami menawarkan pinjaman kepada individu atau bisnis dengan tingkat bunga rendah dari 2% jaminan. Kami kredit jangka panjang 5-50 tahun maksimal.
Kami menawarkan jenis berikut pinjaman: Melunasi pinjaman, kredit investasi bisnis, mobil atau kendaraan Pinjaman, konsolidasi utang, pinjaman perumahan, pinjaman pribadi,

Pinjaman liburan wisata dan, dan banyak lagi. Terapkan sekarang dengan langsung menghubungi direktur persetujuan pinjaman melalui email: vickydanisinc@yahoo.com

Suka menulis kembali jika Anda tertarik, isi formulir ini sehingga kami dapat memulai pemrosesan pinjaman.


Mohon menentukan permintaan jumlah pinjaman dalam mata uang Dolar seperti, Euro dan Pound sterling.

Peminjam dan melaksanakan pernyataan lengkap

Nama pelamar: ____________________
Jumlah pinjaman yang diminta: __________________
Panjang Pinjaman: _________________
Tujuan pinjaman: _______________________
Alamat pemohon: _________________
Pekerjaan: __________________________
Kota: ___________________________
Negara: __________________________
Negara: __________________________
Genre: _____________________
Umur: ________________________
HP: ___________________________________


VICKY Danis KEUANGAN PINJAMAN PERUSAHAAN INC ..
Kontak: E-mail: vickydanisinc@yahoo.com
C. E.O. VICKY Danis
direktur

marry coleloanscompany mengatakan...

Sayang Sir / Madam

PINJAMAN SECEPAT MUNGKIN DALAM 2 HARI. Micro keuangan Dana Plc
Komersial dan Personal, Rumah Kredit sebesar 2% bunga rate.Interested Orang
harus menghubungi Loan Officer melalui e-mail dengan informasi berikut:

NAMA: ............................................... ....................

NAMA TERAKHIR: ............................................... ......................

COUNTRY: ................................................ ........................

Nomor Telepon: ............................................... .....................

PEKERJAAN: ................................................ ................

AGE: ................................................ ..................................

PINJAMAN JUMLAH DIPERLUKAN: ...........................................

LOAN.DURATION: .............................................. ..........

Petugas Nama: Penawaran Kredit Investasi
Email: marycoleloanscompany@gmail.com

Salam,
Mrs Mary

Loveth Tom mengatakan...

apakah Anda memiliki semua jenis masalah keuangan? Anda Perlu pinjaman untuk membayar utang? kau dalam krisis keuangan? mempercayai kami untuk memperlakukan semua jenis pinjaman, lihat di bawah. Kami telah terdaftar dan
Perusahaan berwenang untuk mengeluarkan pinjaman sebesar 2%, dengan durasi minimal 6 bulan dan durasi maksimal 30 tahun.
Kami memberikan pinjaman untuk minimum pada tahun 2000 menjadi maksimal 50 juta.
menawarkan berbagai layanan BAWAH *
Pinjaman Pribadi (Aman dan Tanpa Jaminan)
* Kredit Usaha (Aman dan Tanpa Jaminan)
* Perbaikan rumah
* Inventor Pinjaman
* Auto Pinjaman
* Pernikahan Mortgage
* Kesehatan Pinjaman, dll
Jadi .. jika anda tertarik, silahkan kembali kepada kami melalui email kami loveloanfirm8@gmail.com
dengan Allah segala sesuatu mungkin

Chloe Morris mengatakan...

Hello, saya Mrs.Chloe, pemberi pinjaman pinjaman swasta yang memberikan pinjaman peluang seumur hidup. Adakah anda memerlukan pinjaman segera untuk membayar hutang atau memerlukan pinjaman untuk meningkatkan perniagaan anda? Ini telah ditolak oleh bank-bank dan institusi kewangan lain? Adakah anda memerlukan pinjaman penyatuan atau gadai janji? mencari lebih banyak, kerana kita berada di sini untuk membuat semua masalah kewangan anda satu perkara yang telah lalu. Kami memberi pinjaman wang kepada individu yang memerlukan bantuan kewangan yang mempunyai kredit yang buruk atau memerlukan wang untuk membayar bil-bil, untuk melabur pada perniagaan dalam jumlah 2%. Saya ingin menggunakan medium ini untuk memberitahu anda bahawa memberi bantuan yang boleh dipercayai dan benefisiari dan akan bersedia untuk menawarkan pinjaman. Jadi, hubungi kami hari ini melalui e-mel di alamat seperti berikut: chloemorrisloan@gmail.com atau chloemorrisloanfirm@financier.com

steven brigs mengatakan...

Apakah Anda membutuhkan pinjaman? Anda berada dalam krisis keuangan atau membutuhkan uang untuk memulai bisnis Anda sendiri? Apakah Anda membutuhkan pinjaman untuk melunasi utang atau membayar tagihan atau memulai bisnis yang baik? Anda memiliki skor kredit yang rendah dan Anda menemukan kesulitan untuk mendapatkan pinjaman modal dari bank lokal dan lembaga keuangan lainnya? Berikut adalah kesempatan Anda untuk mendapatkan pinjaman dari organisasi kami. Kami menawarkan pinjaman kepada individu untuk tujuan berikut dan banyak lagi. Pinjaman pribadi, ekspansi bisnis, dan memulai bisnis kerja, pendidikan, pinjaman konsolidasi utang, uang keras. Kami menawarkan pinjaman pada tingkat bunga rendah dari 3%. Hubungi kami hari ini melalui e-mail: (stevenbrigs@gmail.com)

PINJAMAN FORMULIR PENDAFTARAN
Nama depan:
Nama Belakang:
Kontak Alamat:
Kota / Zip:
negara:
negara:
Jenis Kelamin:
Tanggal lahir:

INFORMASI KREDIT
Jumlah Dibutuhkan:
Tujuan pinjaman:
Jangka waktu pinjaman:
pekerjaan:
Pendapatan Bulanan:
Nomer / Telepon:
Dan juga melampirkan cara apapun identifikasi seperti SIM, Paspor Internasional atau ID dengan mengkonfirmasi tiga bulan laporan bank Anda dan membayar-slip atau Perusahaan Anda / Bisnis CK.i

steven brigs mengatakan...

Apakah Anda membutuhkan pinjaman? Anda berada dalam krisis keuangan atau membutuhkan uang untuk memulai bisnis Anda sendiri? Apakah Anda membutuhkan pinjaman untuk melunasi utang atau membayar tagihan atau memulai bisnis yang baik? Anda memiliki skor kredit yang rendah dan Anda menemukan kesulitan untuk mendapatkan pinjaman modal dari bank lokal dan lembaga keuangan lainnya? Berikut adalah kesempatan Anda untuk mendapatkan pinjaman dari organisasi kami. Kami menawarkan pinjaman kepada individu untuk tujuan berikut dan banyak lagi. Pinjaman pribadi, ekspansi bisnis, dan memulai bisnis kerja, pendidikan, pinjaman konsolidasi utang, uang keras. Kami menawarkan pinjaman pada tingkat bunga rendah dari 3%. Hubungi kami hari ini melalui e-mail: (stevenbrigs@gmail.com)

PINJAMAN FORMULIR PENDAFTARAN
Nama depan:
Nama Belakang:
Kontak Alamat:
Kota / Zip:
negara:
negara:
Jenis Kelamin:
Tanggal lahir:

INFORMASI KREDIT
Jumlah Dibutuhkan:
Tujuan pinjaman:
Jangka waktu pinjaman:
pekerjaan:
Pendapatan Bulanan:
Nomer / Telepon:
Dan juga melampirkan cara apapun identifikasi seperti SIM, Paspor Internasional atau ID dengan mengkonfirmasi tiga bulan laporan bank Anda dan membayar-slip atau Perusahaan Anda / Bisnis CK.i

perry smith mengatakan...

Halo, saya Mr perry smith pemberi pinjaman kredit pribadi yang
Memberikan pinjaman Peluang waktu hidup.
Apakah Anda membutuhkan pinjaman mendesak untuk tahun yang jelas hutang Anda atau Anda membutuhkan pinjaman modal
Meningkatkan Bisnis Anda?
anda telah Ditolak oleh
bank dan lembaga keuangan --Lain?
Apakah Anda memerlukan pinjaman konsolidasi atau hipotek?
mencari lagi karena kami berada di sini untuk membuat semua masalah keuangan Anda sesuatu
masa lalu. Kami meminjamkan dana untuk Individu
Membutuhkan bantuan keuangan, itu-memiliki kredit buruk atau yang Membutuhkan uang
untuk membayar tagihan, berinvestasi pada bisnis pada tingkat 2% .Saya ingin menggunakan ini
media untuk menginformasikan web AbeBooks memberikan dukungan yang handal dan bénéficiaire dan
Akan bersedia-untuk menawarkan loan.So sebuah hubungi kami hari ini melalui email:
Perrysmithloancompiny@gmail.com
Data-data PEMINJAM'S

  1) Nama Lengkap: .......................................................
  2) Negara: ......................................................... ..
  3) Alamat: ..........................................................
  4) Negara: ............................................................ ..
  5) Jenis Kelamin: ................................................................
  6) Status Pernikahan: .................................................
  7) Pekerjaan: ................................................... ..
  8) Nomor Telepon: ................................................
  9) Posisi Saat ini di tempat kerja: .....................
  10) Pendapatan Bulanan: .............................................
  11) Jumlah Pinjaman Dibutuhkan: .....................................
  12) Pinjaman Jangka waktu: ................................................
  13) Tujuan Pinjaman: .......................................... ..
  14) Agama: ...................................................... ..
  15) Apakah Anda Diterapkan Sebelum .................................

  Terima kasih,
Mr Perry Smith

perry clementloan mengatakan...

Halo, saya Mr Perry, pemberi pinjaman pinjaman swasta yang
Memberikan pinjaman Peluang waktu hidup.
Apakah Anda Butuh Pinjaman kebutuhan mendesak untuk melunasi utang Anda atau Anda membutuhkan pinjaman
untuk Meningkatkan bisnis Anda?
Ditolak oleh Anda-telah
bank dan lembaga keuangan --Lain?
Apakah Anda di Kebutuhan pinjaman konsolidasi atau hipotek?
cari lagi Karena Kami di sini untuk membuat semua hal masalah keuangan Anda
masa lalu. Kami meminjamkan dana untuk Individu
Membutuhkan bantuan keuangan, itu-memiliki kredit buruk atau yang Membutuhkan uang
untuk membayar tagihan, berinvestasi pada bisnis pada tingkat 2%. Saya ingin menggunakan ini
media untuk menginformasikan web AbeBooks Menyediakan dukungan yang handal dan bénéficiaire dan
Akan bersedia-untuk menawarkan loan.So sebuah hubungi kami hari ini melalui email:
Data perryclementloan@gmail.com PEMINJAM'S
  1) Nama Lengkap: ..... ........................................ ..........
  2) Negara: .............................................. .............
  3) Alamat: ................................. ............. ............
  4) Negara: ..................... ......................... ................
  5) Jenis Kelamin: ..... ......................................... ......... .........
  6) Status Pernikahan: .................................... ......... ....
  7) Pekerjaan: ................................. ............. .......
  8) Nomor Telepon: ......................... .................... ...
  9) Posisi Saat ini di tempat kerja: .................. ...
  10) Pendapatan Bulanan: .......................................... ...
  11) Jumlah Pinjaman Dibutuhkan: .....................................
  12) Pinjaman Jangka waktu: ............................................. ...
  13) Tujuan Pinjaman: ............................................
  14) Agama: .............................................. . .........
  15) Apakah Anda menerapkan Sebelum .................................
  Terima kasih, mr. perry

Poskan Komentar

 
berita unik