Doa Agar Hutang Lunas dan Banyak Rezeki


Glest Radio .com - Di jaman modern ini yang barang-barang serba mahal, tekhnologi-tekhnogi canggih bertebaran di negeri ini, yang membuat orang miskin berkhayal. Yang menyedihkan adalah belum kesampaian khayalan mereka terkadang mereka telah mati dulu, itulah problematika kehidupan yang selalu hadir, kadang bahagia dan gembira , kadang di dera kesedihan dan kesusahan .
  1. manusia miskin ingin kaya itu hal yang biasa tetapi kalau miskin tertimpa pula hutang yang banyak, kemanakah jalan yang harus ditempuh, dalam benak mereka berkata “apakah saya harus bunuh diri ataukah saya harus keluar dari jalan Allah dengan berbuat musyrik (menyekutukan Allah) ataukah saya harus merampok dan menipu”, janganlah kamu berbuat yang demikian di dalam Firman Allah : "Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui"(Surat Al-Baqoroh ayat 268), " Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala, dan kamu membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezki kepadamu; maka mintalah rezki itu di sisi Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada-Nya. Hanya kepada- Nyalah kamu akan dikembalikan. 
    "(Al-Ankabut ayat 17), dengan kandungan ayat tersebut diatas tentulah kita bisa tahu dan mengerti, di saat pikiran dan hati kita kosong maka setan-setanakan menggoda kita sedemikian rupa, agar menjadi penganut setianya dan tentu akan dibenamkan oleh Allah kedalam neraka jahanam, itulah hukuman yang setimpal penganut-penganut setan, Allah maa kaya Dia yng menciptakan manusia sekaligus yang memberi kehidupan manusia . Firman Allah : "Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, Kamilah yang memberi rezki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.
    "surat thaha juz 16 ayat 132, Bagi yang kaya raya serta tidaklah pernah terlibat hutang janganlah berbuat kasar terhadap si miskin , kasihanilah dia”. Bagi si miskin janganlah berkecil hati terhadap si kaya dan bagi si kaya bantulah si miskin semampunya dengan keikhlasan agar hidup menjadi harmonis, seimbang dan damai antar sesama manusia. Firman Allah : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”. (Al-baqoroh ayat 280)
  2. Manusia kaya menjadi melarat, mungkin yang kan terjadi adalah kesedihan yang sangat dalam, tetapi apa hendak dikata Allah telah mencabut kekayaannya dalam sekejab mata? Salah apa!! dosa apa !! itulah yang selalu meliputi dalam benak hatinya, janganlah berlarut-larut dalam kesedihan, setiap manusia tentu mempunyai kesalahan dan Allah maha pengampu, mintalah ampunan kepadanya atas segala dosa yang di perbuat dan mintalah kekayaan itu agar kembali dengan niat tulus erta keyakinan ”DIALAH ALLAH YANG MAHA KAYA DIA PULA YANG AKAN MENGEMBALIKAN KEKAYAAN ITU “. Firman Allah : “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." (Surat AL-BAQOROH : 286).
Di riwayatkan dari abu said al-khudri r.a, bahwasanya pada zaman rasulullah saw,ada serang sahabat yang sangat sangat miskin bernama Abu Umamah, siang malam ia tinggal di mesjid, sehingga rasulullahpun mengetahui perihal keanehan-keanehan yang ada pada diri Abu Umamah itudan beliau memanggilnya seraya menanyakan sebab-sebabnya dia bersikap yang demikian itu, Abu Umamah menerangkan kepada Rosululloh saw, tentang kesedihan dan kesusahan yang menyebabkan dia tak betah bila tinggal dirumah karena akibat banyaknya hutang yang tidak bisa membayarnya itu. Mendengar pengaduan Abu Umamah. Rasulullah saw merasa iba lalu beliau berkata kepadanya : “ Maukah kamu ku beri beberapa kalimat dan amalkanlah dengan baik pada tiap hari niscayaTuhan akan melenyapkan kesedihan mu dan memberi kelonggaran….? Kemudian Rasulullah membaca doa dibawah ini
“ Allahumma inni a’udzubika minal hammi wal hazari wa a’udzubika minal ajzi wal kasali wa a’uudubika minal jubni wal bukhli wa a’udzubika min gholabatid daini wa qohrir rijaali”. Atinya: “ wahai Allah aku berlindung kepadamu dri kesusahan dan kedukaan dari lemah kemauan dalam bermalasan, dari sifat pengecut dan bakhil dari banyak hutang dan kedzoliman manusia “.
Abu Umamah mnendengarkannya dengan baik, Abu Umamah membisakan membaca kalimat yang di ajarkan Rasululloh saw, siang dan malam dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan memberikan kelonggoran kepadanya .
Selang beberapa waktu lamanya kesedihan dan kedukaan Abu Umamah berkurang, semakin lama makin berkurang dan akhirnya hilanglah sama sekali dan terbukalah alam pikirannya untuk mendapatkan usaha yang baik, dia sekarang menjadi usahawan yang besar sehingga hutang-hutangnya terbayar semuanya dan bahkan ia menjadi orang yang kaya raya.
Untuk mengamalkan ayat di atas :
1. Jalankan shalat Istikharah 2 rokaat
2. Jalankan shalat hajat 2 rokaat
- rokaat pertama ; setelah baca surat Al-Fatekhah lalu baca surat Al-Maidah ayat 114 dibaca 7x
- rokaat kedua ; setelah baca surat Al-Fatekhah lalu baca surat Al-maidah ayat 114 dibaca 7x
3. Lakukan puasa selama 3 hari
4. Sebelum melakukan shalat hajat, di usahakan mandi dulu
5. Laksanakan shalat jam 12 malam
6. Selesai salam baca :
- Baca Istihgfar 1000x
- Illahadrotin nabiyil mustofa Muhammad rasulullah saw , Al-Fatekhah 1x
- Hajat……… Al-fatekhah 1x
7. Baca doa di atas sebanyak 1000x, minimal 300x

Di riwayatkan bahwa pada zaman dulu ada seorang lelaki yang kaya raya tetapi entah kenapa semua kekayaannya yang tak terhitung banyaknya itu tiba-tiba akhirnya menjadi musnah, usahanya macet sehingga jadi miskin dan melarat. Di tambah lagi menanggung beban hutang yang banyak .
Karena keadaannya semakin memburuk, maka pada suatu malam ia keluar dari rumahnya, pergi berjalan-jaln mengelilingi daerah sekitarnya hingga larut malam, tiba-tiba pada suatu lorong di dengarnya ada suara orang yang membaca Al-quran, di dengarnya dengan khusu, pembacaan orang itu, ehingga pada suatu ayat yang berbunyi : Ala lahul kholqu wal amru tabaarokallohu robbul’aalamiin ( Al’araf : 54 ) ayat tersebut sangat berkesan dihati, sehingga ia membaca berulang-ulang sampai subuh, kemudian pulanglah ia lalu berwudhu dan shalat subuh kemudian membaca lagi ayat yang di dengarnya tadi malam.
Tidak beberapa lama kemudian ada seseorang lelaki mengetuk pintu rumahnya, setelah membaca salam tamunya kemudian di persilahkan masuk dan bertanya. “ada keperluan apa anda datang kemari?tamu yag tak di undang menjawab : “ Aku datang kemari perlu meminta tolong kepada tuan yaitu mau menitipkan uang kepada tuan, lelaki yang punya rumah itu berkata “maaf, sebenarnya aku bersedia menolong anda, tetapi dalam hal ini aku tidak berani, karena anda tahu sendiri aku seorang yang miskin lagi melarat, si tamu menjawab “ Ooo jika itu soalnya, tidak apa-apa seraya menyodorkan uangnya kepada lelaki yang punya rumah kemudian pamit pergi.
Pagi hari berikutnya, datanglah sekawanan rombongan kafilah yang membawa barang dagangan dari luar kota. Di antara orang banyak yang mengerumuni rombongan kafilah itu terdapat orang tadi kemudian mengadakan transaksi dengan rombongan kafilah itu dan setelah terjadi kesepakatan maka dibelinya semua barang-barang tersebut dengan menggunakan uang titipan tamunya.
Pagi hari berikutnya, barang-barang iu dijualnya dengan keuntungan yang berlipat sehingga ia mendapatkan hasil yang berlipat ganda.
Demikianlah uang titipan tamunya itu di pergunakan untuk berdagang dan perdagangannya maju pesat. Dan tamu yang memberi titipan itu datang dan dipersilahkan masuk sebagaimana biasanya. Lalu lelaki yang pnya rumah itu masuk kedalam megambil uang titipan tamunya berikut uang keuntungannya yang kini jumlahnya berlipat ganda, tetapi tamunya membiarkan saja uang itu, bahkan ia kemudian berkata uang yang dahulu aku titipkan kepasa tuan beriut keuntungannya,. Aku ini sebenarnya malaikat penjaga (khodam) ayat yang senantiasa tuan baca itu, lalu malaikat iu hlang dari pandangan matanya, setelah kejadian itu, ia pun mendawamkan (membiasakan) membaca ayat tersebut sebanyak-banyaknya dan akhirnya ia kembali kaya sehingga bisa melunasi hutang-hutangnya yang banyak itu.
Untuk mengamalkan ayat di atas :
  1. Jalankan puasa 3 hari
  2. Jalankan shalat Istikharoh 2 okaat
  3. Jalankan shalat hajat 4 rokaat :
- rokaat pertama setelah baca Al-Fatekhah baca S. Al-Maidah ayat 114 : 7x
- rokaat kedua setelah baca Al-Fatekhah baca S. AlMaidah ayat 114: 7x
- rokaat ketiga setelah baca Al-Fatekhah baca S. Al-Maidah ayat 114: 7x
- rokaat keempat setelah baca Al-Fatekhah baca S. Al_Maidah ayat 114 : 7x
4. Sebelum melakukan shalat malam di usaakan mandi dulu
5. Jalankan shalat malam jam 12 malam
6. Selesai salam :
- Istighfar 1000x
- Illahadrotin nabiyu mustofa Muhammad rasulullah saw. Al-Fatekhah 1x
- Illahadroti ya malaikat jibril, wa mikail, wa izroil wa isrofil, Al-Fatekhah 1x
- Hajat (keinginan)……. Al-Fatekhah 1x
- Lalu baca ayat di bawah ini 1000x
“ Alaa lahul kholqu wal’amru tabaarokallohu roobul alamin” (Al-Arof 54)
Artinya : “ ketahuilah olehmu, Dialah (Allah) yang mempunyai ciptaan dan suruhan. Maha Mulia Tuhan Semeta Alam.


Mudah-mudahan Allah memberi berkah kepadamu di dalam (urusan) keluargamu dan hartamu.

13 komentar:

Anonim mengatakan...

Mohon mengamalin

Girilaya Real Groups mengatakan...

Alhamdulillah akhirnya keyakinan akan Rezeki lebih mantap karena ALLAH...

ijin COPAS
DOA AGAR DAPAT REJEKI UNTUK MELUNASI HUTANG

salam

Girilaya Real Groups

francis wood mengatakan...

Halo, saya kayu Mr Francis, pemberi pinjaman pinjaman pribadi
memberikan pinjaman kesempatan waktu hidup.
Apakah Anda membutuhkan pinjaman mendesak untuk melunasi utang Anda atau Anda membutuhkan pinjaman
untuk meningkatkan bisnis Anda?
Anda telah ditolak oleh
bank dan lembaga keuangan lainnya?
Apakah Anda membutuhkan pinjaman atau hipotek konsolidasi?
mencari lagi karena kita di sini untuk membuat semua masalah keuangan Anda
dari masa lalu. Kami meminjamkan dana kepada individu
membutuhkan bantuan keuangan, yang memiliki kredit buruk atau membutuhkan uang
untuk membayar tagihan, berinvestasi pada bisnis pada tingkat 2%. Saya ingin menggunakan ini
media untuk memberitahu Anda bahwa kami memberikan bantuan handal dan penerima dan
akan bersedia untuk menawarkan loan.So hubungi kami hari ini melalui email:
Data franciswoodloancompany@gmail.com PEMINJAM 'S
 1) Nama Lengkap: ............................................. ..........
 2) Negara: .............................................. .............
 3) Alamat: .............................................. ............
 4) Negara: .............................................. ................
 5) Sex: .............................................. ..................
 6) Status Pernikahan: ............................................. ....
 7) Pekerjaan: .............................................. .......
 8) Nomer Telpon: ............................................. ...
 9) Saat ini posisi di tempat kerja: .....................
 10) Pendapatan Bulanan: .............................................
 11) Jumlah Pinjaman Dibutuhkan: .....................................
 12) Jangka waktu pinjaman: ............................................. ...
 13) Tujuan Peminjaman: ............................................
 14) Agama: .............................................. ..........
 15) Apakah Anda menerapkan sebelum .................................
 Terima kasih, Mr. Kayu Francis.

Anonim mengatakan...

Apakah Anda mencari pinjaman? Atau apakah Anda menolak pinjaman oleh bank atau lembaga keuangan untuk satu atau lebih alasan? Anda memiliki tempat yang tepat untuk solusi pinjaman Anda di sini! Elina Global Finance terbatas memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan dan individu pada tingkat bunga rendah dan terjangkau dari 2%. Silahkan hubungi kami melalui e-mail hari ini melalui elinajohnson11@hotmail.com

PEMOHON DATA:

  1) Nama Lengkap:
  2) Negara:
  3) Alamat: a
  4) Negara:
  5) Sex:
  6) Status Pernikahan:
  7) Pekerjaan:
  8) Nomer Telpon:
  9) Saat ini posisi di tempat kerja:
  10) Pendapatan Bulanan:
  11) Jumlah Pinjaman Dibutuhkan:
  12) Pinjaman Jangka waktu:
  13) Tujuan Peminjaman:
  14) Agama:
  15) Apakah Anda menerapkan sebelum;
  16) Tanggal lahir;
  terima kasih,
Mrs Elina Johnson

becky ovia mengatakan...

Halo, saya Mrs Becky Ovia, pemberi pinjaman pinjaman swasta yang memberi hidup pinjaman kesempatan waktu. Apakah Anda memerlukan pinjaman mendesak untuk melunasi hutang-hutang Anda atau Anda membutuhkan pinjaman modal untuk meningkatkan bisnis Anda? Anda telah ditolak oleh bank dan lembaga keuangan lainnya? Apakah Anda membutuhkan pinjaman konsolidasi atau hipotek? mencari lagi karena kami berada di sini untuk membuat semua masalah keuangan Anda sesuatu dari masa lalu. Kami meminjamkan dana kepada individu yang membutuhkan bantuan keuangan, yang memiliki kredit buruk atau membutuhkan uang untuk membayar tagihan, berinvestasi pada bisnis pada tingkat 2%. Saya ingin menggunakan media ini untuk menginformasikan bahwa kami memberikan bantuan handal dan penerima dan akan bersedia untuk menawarkan pinjaman. Jadi hubungi kami hari ini melalui email di: (beckyovia99@live.co.uk)

Jonna Lon mengatakan...

Apakah Anda membutuhkan pinjaman cepat dan mudah? Saya Mr Jonna, CEO perusahaan pinjaman Jonna Finance, saya membiarkan Anda tahu bahwa ini adalah sebuah perusahaan pinjaman yang memberikan fasilitas pinjaman dengan tingkat bunga sebesar 2% menjadi organisasi orang / bisnis yang membutuhkan uang. Aku ingin kau tahu bahwa jumlah pinjaman Anda akan diberikan kepada Anda. Kami menawarkan semua jenis pinjaman kepada orang-orang berpikiran serius yang membutuhkan bantuan keuangan. Untuk mendapatkan prosedur pinjaman dimulai, mengirimkan kepada kami rincian sebagai berikut:-email: jonnafinance@outlook.com

Jonna Finance mengatakan...

Apakah Anda membutuhkan pinjaman cepat dan mudah? Saya Mr Jonna, CEO Jonna perusahaan pinjaman keuangan, saya membiarkan Anda tahu bahwa ini adalah sebuah perusahaan pinjaman yang memberikan fasilitas pinjaman dengan tingkat bunga sebesar 2% menjadi organisasi orang / bisnis yang membutuhkan uang. Aku ingin kau tahu bahwa jumlah pinjaman Anda akan diberikan kepada Anda. Kami menawarkan semua jenis pinjaman kepada orang-orang berpikiran serius yang membutuhkan bantuan keuangan. Untuk mendapatkan prosedur pinjaman dimulai, mengirimkan kepada kami rincian sebagai berikut:-email: jonnafinance@outlook.com

Anonim mengatakan...

Carlos Keuangan Rumah menawarkan pinjaman kepada jujur​​, serius berpikiran dan Tuhan takut orang. Apakah Anda dalam kekacauan finansial? Apakah Anda membutuhkan pinjaman untuk melunasi utang atau membayar tagihan Anda, juga memulai bisnis yang bagus? Apakah Anda merasa sulit untuk mendapatkan pinjaman modal dari bank / lembaga keuangan lokal lainnya? Apakah Anda membutuhkan pinjaman untuk alasan apapun seperti: Personal Loan, Ekspansi Bisnis, Business Start-up, Hutang Konsolidasi & Hard Pinjaman Uang. Kami menawarkan Swasta, Komersial dan Pinjaman Pribadi dengan Suku Bunga tahunan yang sangat minimum sebagai rendah sebagai 3%?
Setiap orang yang tertarik dengan kejujuran dan orang yang berpikiran serius dan dapat dipercaya harus menghubungi kami di:
carlos_financialhome9675@outlook.com

rodrigo luli mengatakan...

Halo,

Untuk benar memperkenalkan diri, saya Mr RODRIGO Luli pemberi pinjaman swasta i
memberikan pinjaman dengan tingkat bunga 3%. Ini adalah kesempatan keuangan di
pintu Anda langkah, berlaku hari ini dan mendapatkan pinjaman cepat Anda. Ada banyak di luar
ada mencari kesempatan keuangan atau bantuan seluruh
tempat dan masih belum mereka tidak mampu untuk mendapatkan satu. Tapi ini adalah
kesempatan keuangan pada langkah pintu dan dengan demikian Anda tidak mampu
melewatkan kesempatan ini. Layanan ini membuat kedua
individu, perusahaan, pria dan wanita bisnis. Jumlah pinjaman
berkisar tersedia dari setiap jumlah pilihan Anda Untuk informasi lebih lanjut
hubungi kami melalui email: rodrigoluliloanfirm@yahoo.com

KREDIT FORMULIR PENDAFTARAN MENGISI DAN RETURN.

Nama Lengkap:

Personal Nomor Telepon:

Negara:

alamat:

negara:

Umur:

Yang telah diterapkan sebelumnya?:

Status Pernikahan:

Jumlah pinjaman yang dibutuhkan sebagai pinjaman:

Jangka waktu pinjaman:

Pekerjaan:

Penghasilan Bulanan:


Dalam pengakuan rincian ini, Kami akan mengirimkan persyaratan kami bersama dengan jadwal pembayaran dan Jika Anda setuju dengan persyaratan dan kondisi, Anda berdiri untuk mendapatkan pinjaman Anda dalam waktu 24 jam. Hal ini tergantung pada keseriusan dan urgensi dalam memperoleh pinjaman.
Saya dengan senang hati menunggu tanggapan cepat Anda,

Hormat kami,

Mr Rodrigo Luli.

Fred Peterson mengatakan...

Halo

Nama saya adalah Mr Barry Andrews, Saya seorang pemberi pinjaman terdaftar dan legit saya memberikan pinjaman sebesar 3%, saya pemberi pinjaman yang selalu menjaga dia karena saya memberikan pinjaman dari segala jenis.

Apa jenis pinjaman yang Anda butuhkan, hanya menyebut mereka, kami akan selalu siap untuk memberikan kepada Anda.

Apakah Anda membutuhkan pinjaman untuk investasi bisnis baru Anda? atau Anda membutuhkan pinjaman pribadi untuk mengurus keluarga atau diri Anda sendiri? apa jenis pinjaman yang Anda butuhkan? menyebutkan mereka melalui e-mail, dan kredit Anda akan ramah disediakan ke depan pintu Anda segera setelah Anda inginkan.

Jadi, jika Anda benar-benar tertarik pinjaman, hubungi saya melalui alamat email saya di berryandrews@outlook.com.

Dapatkan kembali ke saya jika Anda benar-benar membutuhkan pinjaman ini.

sungguh-sungguh

Mr Berry Andrews.

grantloan microfiniancescheme mengatakan...

Apakah Anda membutuhkan pinjaman? Apakah Anda ingin menjadi finansial stabil? Atau apakah Anda ingin memperluas bisnis Anda? Kami menawarkan perusahaan pinjaman, kredit mobil, pinjaman Bisnis, dan Pribadi pinjaman pada tingkat bunga sangat berkurang dari 3% dengan durasi nyaman yang dinegosiasikan. Tawaran ini terbuka bagi semua yang akan mampu membayar kembali pada waktunya waktu. Silakan mendapatkan kembali kepada kami jika berminat dengan;grantloanscheme@gmail.com email ini

MENGISI FORMULIR DI BAWAH INI

Nama lengkap...
Alamat kontak...
Usia...
Nomor telepon...
Status perkawinan...
Jenis kelamin...
Pendudukan...
posisi...
pendapatan bulanan...
Jumlah pinjaman...
Tujuan untuk pinjaman...
durasi...
Negara...

Mrs Tina Johnson
Email; grantloanscheme@Gmail.com

Stella rise mengatakan...

Halo,
Apakah Anda mencari pinjaman bisnis, pinjaman pribadi,
pinjaman hipotek, kredit mobil, pinjaman
pinjaman mahasiswa, pinjaman konsolidasi, tanpa jaminan
jaminan, modal ventura, dll ... Atau hanya menolak
pinjaman dari bank atau lembaga keuangan untuk satu atau lebih alasan?
Anda adalah solusi yang tepat bagi kredit! Kami adalah
pemberi pinjaman pribadi, kami menawarkan pinjaman untuk bisnis dan individu dengan
tingkat suku bunga rendah dan terjangkau dari 2%. Jadi jika Anda
tertarik pada pinjaman cepat dan mudah. Email
Kontak: stellarise26@gmail.com
NAMA: ................
AGE: .................
SEX: ...................
STATUS PERNIKAHAN: ....................
KONTAK NOMOR TELEPON: ................
ADDRESS: ......................
CITY: ...................
NEGARA: ....................
COUNTRY: ...................
KODE ZIP: .....................
PEKERJAAN: .......................
PENGHASILAN BULANAN: ....................
JUMLAH DIPERLUKAN: ......................
LENGKAP DETAIL BANK: ....................
WHEN NEEDED: .........................
TUJUAN KREDIT: ........................
BANGKRUT ATAU TIDAK: ..........................
PELUNASAN DURASI: .......................

     Kami menunggu balasan cepat Anda ke e-mail

     Salam,
     Mrs stella kenaikan

Anonim mengatakan...

Halo

Nama saya adalah Mr Berry Andrews, Saya seorang pemberi pinjaman terdaftar dan legit saya memberikan pinjaman sebesar 3%, saya pemberi pinjaman yang selalu menjaga dia karena saya memberikan pinjaman dari segala jenis.

Apa jenis pinjaman yang Anda butuhkan, hanya menyebut mereka, kami akan selalu siap untuk memberikan kepada Anda.

Apakah Anda membutuhkan pinjaman untuk investasi bisnis baru Anda? atau Anda membutuhkan pinjaman pribadi untuk mengurus keluarga atau diri Anda sendiri? apa jenis pinjaman yang Anda butuhkan? menyebutkan mereka melalui e-mail, dan kredit Anda akan ramah disediakan ke depan pintu Anda segera setelah Anda inginkan.

Jadi, jika Anda benar-benar tertarik pinjaman, hubungi saya melalui alamat email saya di berryandrews@outlook.com.

Dapatkan kembali ke saya jika Anda benar-benar membutuhkan pinjaman ini.

sungguh-sungguh

Mr Berry Andrews.

Poskan Komentar

 
berita unik