close
Banner iklan disini

Download Kitab Terjemah

*CARA DOWNLOAD:KLIK KANAN PADA MOUSE DAN SAVE AS TARGET KE FOLDER KOMPUTER ANTUM *

A.EBOOK FORMAT (PDF)

Kitab  Tauhid  Syaikh Muhamad At Tamimy

E-book Ini disusun di Maktabah Ma’had Anshorulloh As Salafy , Kitab yang  ditulis Oleh Syaikul Islam Muhamad Bin Abdul Wahab At Tamimi  ini adalah kitab yang menjelasakan masalah- masalah kesyirikan misal Sihir, Perdukunan, Menyembah Kuburan, Berlebihan dengan orang shalih,Dll

Download

Biografi Ibnu Qoyim  Al Jauziyah

E-Book Ini disusun di Maktabah Ma’had Anshorulloh As Salafy, Semoga sebagai jalan  untuk lebih mengenal ulama ahlu sunnah beserta karya – karya yang sangat melimpah  ilmu didalamnya.

Download

Kitab Qowaidul Arba’ Syaikh Muhamad At Tamimy

E-book Ini disusun di Maktabah Ma’had Anshorulloh As Salafy , Kitab yang  ditulis Oleh Syaikul Islam Muhamad Bin Abdul Wahab At Tamimi  ini Sebagai  Kitab prinsip  untuk mengetahui  dan  memahami hakikat serta  fenomena kesyirikan yang terjadi pada masyarakat dahulu dan sekarang.

Download

Tuntunan Islam   Memberi  Nama  Anak

E-Book Ini disusun di Maktabah Ma’had Anshorulloh As Salafy, Semoga memberi panduan untuk memberikan nama yang baik yang dituntunkan Oleh Islam , Buku Ini Disertai Katalog Nama Anak-Anak Putra dan Putri

Download

Dasar – Dasar Bahasa Arab Lengkap 

Buku ini dikarang oleh Al Ustad Abu Hamsyah Al Atsariy, Sangat Mudah Dipahami dan dilengkapi dengan Tadribat dari Ilmu Nahwu dan Sharf. Dengan memory file  3.80 MB   Compliled Ahki Abu Umar

Download

 

   

 

 

 

B. E-BOOK FORMAT( (CHM)   

 

 

JUDUL

 DISUSUN OLEH SUNNY INDONESIA

DOWNLOAD

Hidup Tanpa Musik

Kontroversi tentang musik seakan tak pernah berakhir. Baik yang pro maupun kontra masing-masing menggunakan dalil. Namun bagaimana para sahabat, tabi’in, dan ulama salaf memandang serta mendudukkan perkara ini? Sudah saatnya kita mengakhiri kontroversi ini dengan merujuk kepada mereka

 

Download

Bagaimana Aku Mencapai Jalan Tauhid

Merupakan perjalanan dakwah Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu sebelum beliau mengenal dakwah Salafiyah. Bagaimana kesesatan Shufi yang banyak menyimpang dari tauhid menemani langkah dakwah beliau.

 

Download

 

 

 

Cara Mudah Memahami Ushuluts Tsalatsah

Ini adalah sebuah bingkisan yang diberkahi terhadap kitab “Ats Tsalatsatu Ushul wa Adilatuha“ milik Al Imam Al Mujaddid Muhammad bin Abdil Wahhab (wafat th.1206 H) Rahimahullah, yang telah ditulis oleh pena seorang yang alim Al Fadhil Muhammad At Thoyyib Al Anshori Al Madini (Wafat th. 1362 H) Rahimahullah. Beliau menyusunnya dalam bentuk tanya jawab untuk mempermudah bagi para penuntut ilmu

Download

Alternatif Download

Cara Duduk Tasyahhud Ahir

Dan risalah kecil ini merupakan salah satu risalah yang bersifat ilmiah untuk membuka wawasan ilmu fiqih yang ada pada kaum muslimin, sebagai pencerahan intelektual yang menuntut seorang muslim, khususnya kalangan para penuntut ilmu syar’i untuk bisa memahami setiap masalah hukum berdasarkan dalil-dalil dari sumbernya yang jernih, yaitu Al-Qur’an Al-Karim dan Sunnah Nabawiyyah yang shahih. Risalah ini menjelaskan tentang hukum dan tata cara duduk yang benar didalam shalat, disaat seorang yang melakukan shalat duduk pada tahiyyat akhir, dari shalat yang wajib maupun nafilah (sunnah), baik shalat yang berjumlah satu raka’at, dua raka’at, tiga raka’at dan seterusnya, baik shalat yang memiliki satu tasyahhud maupun dua tasyahhud. Dimana kita menyaksikan adanya perbedaan cara yang diamalkan kaum muslimin dalam cara duduk mereka, ada yang duduk iftirasy pada setiap shalat yang berjumlah dua raka’at, atau yang memiliki satu tasyahhud, dan ada pula yang melakukannya dengan cara duduk tawarruk. Sehingga sebagian kaum muslimin mempertanyakan tentang hal ini, apakah landasan masing-masing mereka yang melakukan cara duduk yang berbeda? Manakah yang benar?, manakah yang lebih sesuai dengan dalil?, apakah keduanya memang disebutkan dalam hadits? Dan yang semisalnya dari berbagai pertanyaan yang kerap diajukan kepada kami. Terlebih disaat sebagian kaum muslimin yang sudah terbiasa semenjak kecil dengan cara duduk tertentu, lalu kemudian merasa heran dengan cara yang dilakukan sebagian mereka yang shalat dengan cara duduk yang berbeda. Sehingga hal ini mendorong kami untuk mengeluarkan risalah kecil ini, agar bermanfaat bagi mereka yang ingin melihat permasalahan ini dengan kacamata ilmiah.

Download

Alternatif Download

Sepuluh Pembatal Keislaman

Seorang ulama Ahlus Sunnah dari negeri Yaman, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Washabi, menulis dalam kitab beliau yang ringkas “Al-Qaulul Mufid fi Adillati At-Tauhid,” sepuluh sebab yang menyebabkan batalnya keislaman seseorang. Tidak seperti batalnya jenis-jenis ibadah lain di dalam Islam yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama, batalnya keislaman berakibat fatal kepada pelakunya di dunia dan di akhirat.

Download

Alternatif Download

Biarkan Jenggot Anda Tumbuh

Daftar Isi : 

1. Dalil-Dalil Wajibnya Memelihara Jenggot Dan Memangkas Kumis.  

2. Hukum Memotong, Mencabut, Atau Mencukur Jenggot.
3. Larangan Dan Bahaya Menyerupai Orang Kafir.
4. Pada Diri Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam Telah Ada Suri Tauladan Yang Baik

 

Download

Alternatif Download

Hukum Isbal (Memakai Kain di bawah Mata kaki)

Risalah dikumpulkan oleh Syaikh Jaarullah berupa hadist-hadist Nabi yang mulia bahwa menurunkan pakaian di bawah kedua mata kaki dianggap sebagai suatu perkara yang haram dan salah satu dosa besar yang mendapatkan ancaman keras berupa neraka.

Download

Al Qismu Al Ilmi

Menjelaskan terperinci etika dalam kehidupan seorang muslim sehari-hari oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz.

 

Download

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab Dakwah Menuju Kemurnian Islam

Syaikh berdakwah untuk menuju kemurnian Islam. Tantangan dakwah tauhid memanggilnya melihat kondisi umat ahir zaman yang jauh dari agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam.

Download

Alternatif Download

Tiga Landasan Utama

Kemudian apabila anda ditanya : apakah tiga landasan utama yang wajib diketahui oleh manusia? Maka hendaklan anda jawab : yaitu mengenal Tuhan Allah Azza wa Jalla, mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Download

Alternatif Download

Menyingkap Syubhat dan Kedustaan Ihya At Turats

Lagi, Sebuah penjelasan gamblang atas syubhat dan fitnah Ihya At Turats yang telah memecah belah salafiyyin. Maka perlu kita menasihati saudara-saudara kita untuk tidak berta’awun kepada yayasan2 surury dan mendudukkan rekomendasi para ulama Ahlus Sunnah yang membolehkan bekerja sama dgn yayasan Ihya At Turats. Ditulis oleh Al Ustadz Abu Karimah Askary sebagai pengamalan Agama Adalah Nasihat.

Download

Alternatif Download

Talbis Ihyaut Turots

Berikut ini adalah tanya jawab yang ditujukan kepada Syaikhuna (ulama kita) Muqbil bin Hadi Al-Wadi’i seorang ahli hadits di negeri Yaman – semoga Allah menjaganya – tentang Abdur Rahman Abdul Khaliq, manhaj dan yayasannya, Ihya’ut Turats. Dikumpulkan oleh saudara kita Abu Juwariyah.

Download

Alternatif Download

Seputar Tarawih dan Witir

Kumpulan artikel ilmiyah yang membahas seputar sholat tarawih dan Qunut Witir di bulan Ramadhan. Ditulis oleh asatidz salafiyun.

Download

Fatwa Syaikh Muqbil Seputar Ramadhan

Untuk Saudaraku Kumpulan 44 Fatwa Muqbil bin Hadi al-Wadi’I Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Fahhamah Muqbil bin Hadi al-Wadi’iSeputar Ramadhan

Download

Shifat Shaum Nabi Shallallahu’alaihi wasallam

Sebuah kitab yang ditulis oleh Syaikh Salim bin ‘Id Al-Hilaaly dan Syaikh Ali Hasan Ali Abdul Hamid yang membahas bagaimana berpuasa dan seluk beluk Ramadhan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam.

Download

Tuntunan Ibadah di Bulan Ramadhan

Ebook ini Disalin dari kitab TUNTUNAN IBADAH DI BULAN RAMADHAN oleh Syaikh Muhammad Ibn Jaarullah Al Jaarullah

Download

FIRQOH – Jama’atut Tabligh >> Semangat Dakwah Tanpa Ilmu

Jamaah Tabligh tentu bukan nama yang asing lagi bagi masyarakat kita, terlebih bagi mereka yang menggeluti dunia dakwah. Dengan menghindari ilmu-ilmu fiqh dan aqidah yang sering dituding sebagai ‘biang pemecah belah umat’, membuat dakwah mereka sangat populer dan mudah diterima masyarakat berbagai lapisan. Lalu bagaimanakah hakikat jamaah yang berkiblat ke India ini?

Download

FIRQOH- Al Ikhwan Al Muslimun >> Kesesatan dan Penyimpangannya

Sebuah ebook dengan tujuan mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada Islam yang benar dalam ilmu, amal, dakwah, dan jihad. Ebook ini mengupas secara gamblang kesesatan dan penyimpangan Ikhwanul Muslimin yang dakwahnya hampir di seluruh negeri yang tertipu oleh khas perjuangannya, padahal seyogyanya mereka tahu bawha dakwah IM ini sangat jauh dan penuh talbis. Ebook ini antara alain mengupas Sekilas Tentang IM, Membongkar Pemikiran Hasan Al Banna dan Pewarisnya, Ahlis Waris Hasan Al Banna, Sejarah Suram IM, Fatwa-Fatwa Ulama tentang IM, Slogan IM, dan ditutup dengan Dialog Bersama Ikhwani.

Download

Kilauan Mutiara Hikmah Dari Nasihat Salaful Ummah

Dinukil dari ayat Allah Tabaroka wata’ala, As Sunnah Shahihah dan perkataan para ulama ahlus sunnah tentang sebuah perkara yang agung untuk menjaga diri ini dari berbagai kesesatan, penyimpangan manhaj, dan untuk kita berrpegang teguh pada manhaj yang haq ini. Wahai kaum muslimin perhatikanlah kata mutiara ini. Dikumpulkan oleh Syaikh Abu Abdillah Jamal Bin Farihan Al Haritsi

Download

Pembelaan Terhadap Sunnah

Kumpulan artikel yang ditulis Al Ust. Muhammad Umar As Sewed untuk kita bersemangat dalam menegakkan sunnah

Download

Hukum Aqiqah

Disalin ringkas kembali dari kitab Ahkamul Aqiqah karya Abu Muhammad ‘Ishom bin Mar’i, terbitan Maktabah as-Shahabah, Jeddah, Saudi Arabia, dan diterjemahkan oleh Mustofa Mahmud Adam al-Bustoni,

Download

Akidah Setiap Muslim

Kumpulan soal jawab yang dipandu oleh Syaikh Muhammad Jamil Zainu. Diharapkan dengan metode tanya jawab semakin memudahkan kita berakidah dengan benar dilandasi dalil dari Al Quran dan As Sunnah Shahihah.

Download

Sehari di Kediaman Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam versi 1.2

Ebook ini merupakan penyempurna dari ebook Sehari di Rumah Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam versi sebelumnya yang saya buat, ada beberapa tambahan dan perbaikan. Ebook ini diambil dari kitab Sehari Di Kediaman Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam, oleh : Syaikh Abdul Malik bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Qasim

Download

Kitab Hisnul Muslim – Kumpulan Doa dan Dzikir dari Al Quran dan As Sunnah Yang Shahih

Merupakan kumpulan doa dan dzikir yang bersumber dari kitabullah dan hadits nabi Shallallahu’alaihi wasallam, ditulis oleh Said bin Ali Al Qathani dengan teks Arab terjemahan Bahasa Indonesia

Download

Syarah Hadits Arbain An Nawawi

Diambil dari kitab Arba’iina Hadiitsan An Nawawiyah, 40 Hadits An Nawawi, Penulis Imam An Nawawi

Download

Jalan Golongan yang Selamat

Ebook ini diambil dari kitab Al Firqotun Naajiyah karya Syaikh Muhammad Jamil Zainu.

Download

Kisah-Kisah Mualaf

Ebook ini diambil dari buku MENGAPA KAMI MEMILIH ISLAM, Oleh Rabithah Alam Islamy Mekah

Download

Kitab Tauhid

Ebook ini Disalin dari kitab TAUHID oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab At Tamimi

Download

Bimbingan Islam untuk Pribadi dan masyarakat

Tulisan ini dipersembahkan bertujuan untuk memperbaiki pribadi setiap muslim sehingga bisa melaksanakan Islam dengan sebaik-baiknya dan ia akan menjadi muslim yang bertaqwa kepada Allah Subhanahu wata’ala. ditulis oleh Syaikh Muhammad Jamil Zainu

Download

Hari Raya Bersama Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam

Dinukil dari Ahkaamu Al’ Iidaini Fii Al-Sunnah Al-Muthahharah, Syaikh Ali bin Hasan bin Ali Abdul Hamid Al-Halabi Al-Atsari dan Syaikh Salim Al Hilali, edisi Tuntunan Ibadah Ramadhan dan Hari Raya, terbitan Maktabah Salafy Press, penerjemah ustadz Hannan Husein Bahannan.Dinukil dari Ahkaamu Al’ Iidaini Fii Al-Sunnah Al-Muthahharah, edisi Indonesia Hari Raya Bersama Rasulullah, oleh Syaikh Ali bin Hasan bin Ali Abdul Hamid Al-Halabi Al- Atsari, Pustaka Al-Haura’, penerjemah Ummu Ishaq Zulfa Hussein)

Download

63 KB

Seputar Zakat Fithr dan Zakat Maal

Ebook ini merupakan arsip dari ZisOnline yang pernah didirikan oleh Laskar Jihad Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengupas segala hal tentang zakat fithrah dan zakat maal (harta), disusun oleh Al Ustadz Qomar Su’aidi.

Download

74 KB

Kedudukan Sunnah Dalam Menyikapi Penguasa Negeri

Ini adalah risalah yang ringkas, yang aku sebutkan padanya nash-nash dari Sunnah Nabawiyyah yang mutawatir dalam menjelaskan kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa selama bukan dalam hal kemaksiatan, serta menjelaskan kewajiban menghormati, memuliakan dan menasehatinya, dan penjelasan tentang diharamkannya melepaskan baiat ketaatan dan haramnya memberontak terhadap mereka

Download

69 KB

Peringatan HUT RI Antara Ketaatan dan Kemaksiatan

Maka dengan dasar prinsip di atas dan semata-mata ikhlas mengharap ridlo Allah bukan karena tendensi tertentu, bukan pula karena kepentingan pribadi ataupun golongan, kami menyatakan:
1. NKRI adalah Negara berdaulat sebagai Negara tempat mayoritas kaum muslim berdomisili.
2. Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil President Yusuf Kalla adalah pemimpin Negara yang sah, harus didengar dan dita’ati dalam rangka ta’at kepada Allah.
3. Mendukung program/perintah/himbauan Pemerintah yang bersifat positif sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa salam
4. Dengan ucapan maaf beribu maaf yang sebesar-besarnya, kita tidak bisa menta’ati perintah/himbauan Pemerintah yang bertentangan dengan ketentuan syariat bukan karena kita anti pemerintah bukan pula karena hendak memberontak namun semata-mata karena prinsip Islam yang harus kita pegangi dan kita dahulukan di atas segala-galanya. Seorang muslim yang ta’at dan baik, tentu akan mendahulukan perintah penciptanya dan Rasul-Nya dari pada perintah manusia mana pun.

Download

49 KB

Ebook Nikah

Sebuah Ebook yang berisi seluk beluk pernikahan dan proses untuk menuju keluarga yang bahagia di atas Al Quran dan As Sunnah yang diawali dengan gerbang pernikahan. Setelah baca ebook ini ndak ada alasan lagi untuk menunda pernikahan.

Download

190 KB

Pijakan Seorang Muslim di Tengah Gelombang Fitnah

Derasnya gelombang fitnah yang melanda kaum muslimin saat ini membuat sekian banyak kebingungan di tengah ummat dan bahkan terbawa oleh arus fitnah tersebut. Sehingga wajarlah kalau timbul berbagai macam kerusakan dan menambah volume fitnah. Bagaimanakah sikap seorang muslim dalam syari’at Islam dalam menghadapi fitnah !

Download

50 KB

 

Tata Cara Penyembelihan Hewan Kurban

Disalin dari Kitab Ar-Raudhatun Nadhiyyah Syarh Ad-Durar Al-Bahiyyah, Penulis: Asy Syaikh Shidiq Hasan Khan, Penerjemah: Abu Karimah Asykari

Download

38 KB

Ahkamul Jum’ah

E-Book ini membahas perkara-perkara seputar pelaksanaan ibadah Jum’at dari mulai hukum sholat Jum’at, khutbah Jum’at,  mandi Jum’at, dan perkara-perkara penting lainnya. Dikarang oleh seorang Ulama besar yang sangat ahli dalam ilmu Agama, Asy Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani Rahimahullahu ta’ala.

Download

Alternatif Download

65 KB

Alquran Terjemah 30 Juz 

 

 

Alqur’an Digital, Dilengkapi Terjemahan Bahasa Indonesia dan Pencarian Kata, Catatan : Jika Menemukan Terjemahan Yang Tidak Sesuai Dengan Pemahaman Salaf Harap Merujuk Kepada Al Haq Dengan Bertanya Kepada Asatidz Terdekat

 

 

 

Download

  AlQur’an Mus’af

 

 

AlQur’an Mus’af Special Alquran dengan Text  Arabic, Mudah untuk digunakan membaca didepan komputer antum

 

 

 

Download

Salafindo Offline Chm

Ebook Berisi Artikel Artikel Yang Tecantum Dalam Website Salafi.or.id Yang Menyuguhkan Pembahasan Secara Ilmiyah dan Lengkap  Mengenai Dienul  Islam Diatas Manhaj Salafu Ash Shalih

Download

Previous
Next Post »

7 komentar

Click here for komentar
Unknown
admin
21 Juni 2016 12.11 ×

Kami adalah perusahaan yang terdaftar, meminjamkan uang kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan keuangan mendesak, dan mereka yang telah ditolak kredit dari sana bank karena skor rendah kredit, pinjaman bisnis, pinjaman Pendidikan, mobil pinjaman, kredit rumah, kredit perusahaan (dll), atau untuk membayar utang buruk atau tagihan, atau yang telah scammed oleh pemberi pinjaman sebelum uang palsu? Selamat, Anda berada di tempat yang tepat, dapat diandalkan Pinjaman Perusahaan Ibu Kelly untuk memberikan pinjaman dengan tingkat bunga yang sangat rendah dari 2% telah datang untuk mengakhiri semua masalah keuangan Anda sekali dan untuk semua, untuk informasi lebih lanjut dan pertanyaan hubungi kami melalui email perusahaan kami: kellywoodloanfirm@gmail.com
Terima kasih
Terima kasih dan Tuhan memberkati
Ibu kelly

Reply
avatar
Unknown
admin
13 Oktober 2017 20.11 ×

Nhờ thành phần dưỡng chất và dược chất đa dạng như vậy mà công dụng của nhân sâm hàn quốc tại tphcm cũng vô cùng phong phú giúp con người bồi bổ sức khỏe nhan sam han quoc ngăn ngừa, điều trị nhiều thể bệnh khác nhau.

Reply
avatar
Loading...